- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập khu đất đai Âu Lạc vào nam Việt, phân chia Âu Lạc làm 2 quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân.

Bạn đang xem: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40 lớp 6)

- Năm 111 TCN, bên Hán chiếm phần Âu Lạc và chia thành 3 quận, kia là: Giao Chỉ, Cửu Chân với Nhật Nam, cùng với 6 quận của trung quốc thành châu Giao.

+ Đứng đầu châu là thiết bị sử, tiên phong mỗi quận là Thái thú (coi câu hỏi chính trị)và Đô uý (coi việc quân sự).

+ Đứng đầu thị trấn là các Lạc tướng bạn Việt.

- quần chúng Châu Giao buộc phải chịu những thứ thuếvà cống nạp nặng nài nỉ (sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi...).

- Đồng hóa dân ta: đưa bạn Hán sang và bắt dân ta theo phong tục Hán.

- Năm 34, đánh Định được cử làm cho Thái thú quận Giao Chỉ, sẽ ra sức bọn áp, vơ vét mức độ người, sức của của quần chúng ta.


*
Nhân dân ta buồn bã dưới ách đô hộ phương Bắc

2. Cuộc khởi nghĩa hbt hai bà trưng (năm 40)

- Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái Lạc tướng tá thuộc mẫu dõi Hùng vương vãi tại huyện Mê Linh.Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách - đàn ông Lạc tướng huyện Chu Diên (Đan Phượng với Từ Liêm - hà nội thủ đô ngày nay). Hai mái ấm gia đình đã với mọi người trong nhà bàn bài toán lớn, kín đáo liên kết những thủ lĩnh đa số miền để sẵn sàng nổi dậy đấu tranh.

- Trong quá trình chuẩn chỉnh bị, Thi Sách bị quân Hán giết.

-Mùa Xuân năm 40, hai bà trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây). Cuộc khởi nghĩa được đông đảocác tướng lĩnh với nhân dân khắp phần lớn nơiủng hộ.

- Trong thời gian ngắn, nghĩa quân nhanh lẹ đánh bại kẻ thù,đã thống trị Mê Linh, tiến tấn công Cổ Loarồi Luy Lâu.

- Thái thú đánh Định quăng quật trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành chiến hạ lợi.

- Cuộc khởi nghĩa sẽ xóaách áp bức tàn nhẫn của quân xâm lấn Hán.

- Giành lại độc lập cho dân tộc.

- Thể hiện ý thức yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta, đặc biệt là tinh thần đấu tranh anh dũng của người đàn bà Việt Nam.

*
Lược đồ con đường tiến quân của nhị Bà Trưng


*
Hai Bà Trưng khởi nghĩa

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Tình hình việt nam từ sau thua của An Dương vương vãi năm 179 TCN ra làm sao ?

Trả lời :

Sau lose của An Dương vương vãi năm 179 TCN, Triệu Đà làng tính vn và sáp nhập khu đất đai Âu Lạc và Nam Việt, phân chia Âu Lạc thành hai quân Giao Chỉ và Cửu Chân.

2. Đến năm 111 TCN tình trạng Âu Lạc ra làm sao ?

Trả lời :

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và phân tách lại thành 3 quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật phái mạnh (bao gồm bắc bộ và Bắc Trung cỗ đến Quảng phái mạnh ngày nay) gộp cùng với 6 quận của china thành châu Giao.

3. đơn vị Hán sẽ gộp Âu Lạc cùng với 6 quận của trung hoa thành châu Giao nhằm mục đích gì ?

Trả lời :

Nhà Hán vẫn gộp Âu Lạc cùng với 6 quận của trung quốc thành Châu Giao nhằm chiếm đóng lâu dài xoá tên nước ta, biến việt nam thành thành phần lãnh thổ của Trung Quốc.

4. Bộ máy cai trị của phòng Hán được sắp tới đặt như thế nào ? Em có nhận xét gì về phong thái đặt quan tiền lại cai trị của phòng Hán ?

Trả lời :

- Thủ lấp của Châu Giao được đặt tại Luy lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh). Đứng đầu châu là sản phẩm công nghệ sử, dẫn đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị. Đô uý coi việc quân sự chiến lược . đầy đủ viên quan lại này đông đảo là bạn Hán. Bên dưới quận, huyện, những Lạc tướng tá vẫn trị dân như cũ.

- đơn vị Hán chỉ mới sắp xếp được bạn Hán cai trị đến cung cấp quận, còn cấp cho dưới quận là huyện, xã, chúng không thể vươn tới được yêu cầu buộc phải đặt người Âu Lạc trị dân như cũ.

5. Em tất cả nhận xét gì về phong thái đặt quan tiền lại ở trong phòng Hán ?

Trả lời :

Nhà Hán bố trí người Hán giai cấp đến cấp cho quận còn cung cấp dưới quận là huyện, làng mạc chúng chưa thể vươn tới được buộc phải buộc phải kê người Âu Lạc trị dân như cũ.

6. Quần chúng châu Giao bị đơn vị Hán bóc tách lột thế nào ?

Trả lời :

Nhân dân châu Giao bị bên Hán tách bóc lột vô cùng nặng bởi nhiều đồ vật thuế như thuế muối, sắt và hằng năm đề nghị cống hấp thụ nặng nại nhiều thành phầm quý như sừng cơ giác, ngà voi, ngọc trai... Nên cuộc sống thường ngày của họ càng ngày càng khốn khổ.

7. Công ty Hán đưa bạn Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì ?

Trả lời :

Nhà Hán đưa bạn Hán sang sinh hoạt châu Giao nhằm mục tiêu mục đíchđồng hoá dân tộc ta để dễ bề cai trị.

8. Lý do nào dẫn cho cuộc khởi nghĩa hbt hai bà trưng ?

Trả lời :

- bởi ách đô hộ thống trị tàn bạo ở trong phòng Hán

- Thi sách chồng bà Trưng Trắc bị tô Định giết

9. Qua 4 câu thơ:

"Một xin rửa sạch mát nước thù

Hai xin mang về nghiệp xưa vua Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẻn sở công lênh này"

Em hãy cho thấy mục tiêu của cuộc khởi nghĩa ?

Trả lời :

Mục tiêu hầu hết của cuộc khởi tức thị giành lại hòa bình cho tổ quốc, nối lại sự nghiệp của những vua Hùng với cũng nhằm trả thù đến chồng.

10. Theo em, bài toán khắp chỗ nhân dân kéo quân về Mê Linh thể hiện điều gì ?

Trả lời :

Việc khắp vị trí nhân dân kéo quân về Mê Linh đã hội chứng tỏ giai cấp của công ty Hán so với nhân dân ta hết sức tàn bạo, khiến mọi tín đồ đều căm giận và nổi dậy chống lại đơn vị Hán.

- Nó cũng cho biết thêm rằng cuộc khởi nghĩa hai bà trưng đã được đông đảo nhân dân khắp vị trí hưởng ứng.

11. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa hbt hai bà trưng ?

Trả lời :

- Trưng Trắc cùng Trưng Nhị là hai chị em ruột, con của Lạc tướng thị trấn Mê Linh, thuộc loại dõi vua Hùng, căm thù quân xâm lược, 2 bà trưng đã link với gia đình Lạc tướng thị trấn Chu Diên và hầu hết thủ lĩnh tốt các vùng bao quanh mộ quân luyện tập, sẵn sàng khởi nghĩa

- ùa xuân năm 40 (tháng 3 Dương lịch), 2 bà trưng dựng cờ khởi nghĩa làm việc Hát Môn (Hà Tây). Nghe tin hbt hai bà trưng nổi dây, công dụng khắp khu vực kéo về ủng hộ. Nghĩa quân hối hả đánh bại kẻ thù, thống trị Mê Linh, rồi từ bỏ Mê Linh, tiến tấn công Cổ Loa với Luy Lâu.

- tướng tá giặc đánh Định hoảng loạn phải vứt thành, giảm tóc, cạo râu lẻn trốn về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng trở nên đánh tan. Cuộc khởi nghĩa vẫn giành win lợi.

12. Nêu chân thành và ý nghĩa của cuộc khời nghĩa hai bà trưng ?

Trả lời :

Cuộc khởi nghĩa hbt hai bà trưng có chân thành và ý nghĩa to lớn, nó sẽ :

- Thể hiện lòng tin yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc ta

- Nêu cao tinh thần gan dạ của người phụ nữ Việt Nam, tiêu biểu là hai bà trưng trong lịch sử dân tộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc

14. Em tất cả suy nghĩa gì về lời nhận xét sau của Lê Văn Hưu: "Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một giờ mà những quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, vừa lòng Phố cùng 65 thành sinh sống Lĩnh Ngoại gần như hưởng ứng, bài toán dựng nước xưng vương dễ dàng như trở bàn tay, gồm thế thấy hình nuốm đất Việt ta đầy đủ dựng được nghiệp bá vương".

Trả lời :

- Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ nhưng miêu tả ý chí bất khuất, tinh thần dũng mãnh đã vùng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa phòng quân xâm lăng hán, dược phần đông nhân dân toàn quốc ủng hộ cùng tin theo tạo nên sức táo bạo lớn mang đến cuộc khởi nghĩa gấp rút giành chiến hạ lợi.

- Cuộc khởi nghĩa báo hiệu quyền năng phong loài kiến phương Bắc ko thể cai trị vĩnh viễn nước ta. Nhân dân ta sẵn sàng đứng lên chống lại sự thôn tính của kẻ thì giành độc lập, xây đắp đất nước.

15. Em hãy nêu mọi nguyên nhân thành công của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng ?

Trả lời :

- Sự kiêu dũng mưu trí, trí tuệ sáng tạo của tín đồ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dẫn đầu là hai Bà Trưng.

- Sự đồng lòng, liên minh ủng hộ của nhân dân những dân tộc...đã xây cất nen lực lượng khởi nghĩa (đặc biệt là sự việc tham gia đông đảo của phụ nữ) với sức mạnh to to làm nên thành công của cuộc khởi nghĩa

- Sự chán ghét của cơ quan ban ngành đô hộ của nhân dân đang hun đúc nhiệt huyết yêu nước đương đầu chống chính quyền đô hộ của dân chúng ta.

16. Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời ở trong Hán bao gồm gì biến đổi về mặt chủ yếu trị ?

Trả lời :

Đất nước với nhân dân Âu Lạc dưới thời trực thuộc Hán gồm nhiều đổi khác về bao gồm trị là :

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào nam Việt, chia Âu Lạc thành nhì quận của china là Giao Chỉ và Cửu Chân

- Năm 111 TCN, bên Hán cụ nhà Triệu đô hộ Âu Lạc, phân tách nước thành 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật phái mạnh (Từ Quảng nam trở ra)

- bọn chúng hợp tuyệt nhất 3 quận của ta với 6 quận của Trung Quốc, lập thành châu Giao, Thủ lấp của châu Giao là Luy thọ (Thuận Thành - Bắc Ninh), đặt những chức quan máy Sử, Thái Thú, Đô Uý (người Hán) cai trị, xoá quăng quật nhà nước Âu Lạc và thay đổi một vùng đất của Trung Quốc

- Ở những huyện, đơn vị Hán vẫn cho các Lạc tướng quản lý như cũ với thủ đoạn "dùng người việt trị người Việt"

17. Đất nước cùng nhân dân Âu Lạc bên dưới thời thuộc Hán gồm gì biến đổi về mặt văn hoá, thôn hội ?

Trả lời :

- công ty Hán đưa bạn Hán thanh lịch sinh sống lâu dài ở Âu Lạc cùng với người Việt.

Xem thêm: Top 20 Set Bd Là Gì Trên Facebook Mới Nhất 2022, Ý Nghĩa Của Từ Bd

- Bắt người việt phải theo phong tục, tập quán của fan Hán nhằm mục tiêu biến người việt nam thành tín đồ Hán (đồng hoá dân chúng ta, tiêu diệt hoàn toàn dân tộc ta).