Chọn học tập Sư phạm thì các bạn không thể làm lơ top 3 trường Đại học Sư phạm sau đây tại Hà Nội. Gần như trường nghe sẽ đủ thấy uy tín nổi bật, họ không chỉ là cái brand name mà điểm vào cũng chất lắm nhé. Hãy cùng xem thêm các ngôi trường Đại học Sư phạm tuyển chọn sinh thế nào nhé.

Ngành new cực hót, giáo dục và đào tạo STEM, dễ xin việc

KHÔNG yêu ước học lực giỏi, KHÔNG bắt buộc đóng học tập phí

Sư phạm Công nghệ

https://magmareport.net/tuyen-sinh/nganh-su-pham-cong-nghe-dai-hoc-su-pham-ha-noi.html

*
*
*
*
Trường Đại học tập Thủ đô tp hà nội (Hệ Đại học với Cao đẳng)