JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Đạo hàm cấp n


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*

*

Reactions:Tạ Đặng Vĩnh Phúc
1. (x^m)^(n )=m(m-1)...(m-n+1).x^m-n forall n le m 2. (lnx)^(n) = frac(-1)^(n-1)(n-1)!x^n3. (a^x)^(n) = a^x.ln^na, a>04. (sinx)^(n) =sin(x+nfracpi2)5. (cosx)^(n) = cos(x+ nfracpi2)6. (lnfraca+bxa-bx)^(n) = (n-1)!b^n.(frac(-1)^n-1(a+bx)^n + frac1(a-bx)^n)* phương pháp Lepnit: nếu như u cùng v là những hàm khả vi n lần thì:(uv)^n = sum_i=0^n C_i^n. U^(i).v^(n-i):|

4. ed y = sqrtax+b y=lack{= (ax+b)^frac1k có lần em cần sử dụng CT này mà thầy em bảo 1 chiếc TXĐ là R còn 1 chiếc TXĐ là N* rồi bảo em sai. Anh đến em chủ kiến với.
4. ed y = sqrtax+b y=lack{= (ax+b)^frac1k gồm lần em cần sử dụng CT này nhưng thầy em bảo 1 chiếc TXĐ là R còn 1 dòng TXĐ là N* rồi bảo em sai. Anh mang đến em chủ ý với.
Theo khái niệm thì hàm số luỹ vượt x^alpha, cùng với alphakhông nguyên, chỉ khẳng định trên tập gần như số thực dương. Tuy vậy, bọn họ hoàn toàn rất có thể mượn hàm này, tính đạo hàm xong, bọn họ sẽ chuyển trái lại dạng căn thức.Hoặc nếu như em có thể nhẩm, thì nhẩm thẳng ra hàm căn thức cũng được, không cần thiết phải chuyển sang cách trung gian, bởi vậy sẽ không xẩy ra trường vừa lòng mất TXĐ.

Xem thêm: ✅ Công Thức Toán Hình 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Công Thức Toán 8


mình chỉ bổ sung cập nhật thêm đến cậu 1 phương pháp nữay=$fracax^2+bx+cdx+e$$Rightarrow y"=fracadx^2+ae2x+be-cd(dx+e)^2$
mình chỉ bổ sung thêm cho cậu 1 bí quyết nữay=$fracax^2+bx+cdx+eRightarrow y"=fracadx^2+ae2x+be-cd(dx+e)^2$
-)>-
mình chỉ bổ sung thêm mang đến cậu 1 phương pháp nữay=fracax^2+bx+cdx+eRightarrow y"=fracadx^2+ae2x+be-cd(dx+e)^2
Mình góp một ít mang đến pic thêm hóa học lượng! ^^Đạo hàm cấp n của những hàm số: ○ $(sinax)^(n) = a^n.sin(ax + nfracpi2)$○ $(cosax)^(n) = a^n.cos(ax + nfracpi2)$○ $left{eginmatrix(x^m)^(n) = m(m-1)(m-2)...(m-n+1)x^m-n, (m>n)\ (x^m)^(n) = m!, (m = n) \ (x^m)^(n) = 0, (m endmatrix ight.$○ công thức Leibnitz:• $(fg)^(n) = sum_k = 0^nC_n^k f^(k)g^(n-k)$• $(fg)^(n+1) = sum_k = 0^nC_n^k f^(k+1)g^(n-k) + sum_k = 0^nC_n^k f^(n)g^(n-k+1) = sum_k = 0^nC_n+1^k f^(k)g^(n+1-k)$.
$y = frac1+x1-x = - 1 - frac2x-1 \ \ y^(100) = - 2( frac1x-1)^(100)$Ta có công thức sau , sử dụng quy nạp để minh chứng nhé $(frac1x+a)^(n) = frac(-1)^n.n!(x+a)^n+1 \ \ Rightarrow y^(100) = frac-2.(-1)^100.100!(x-1)^101 = frac-2.100!(x-1)^101$

Về bọn chúng tôi

chủ quản: khối hệ thống giáo dục magmareport.netTòa công ty 25T2 th-nc - cầu giấy - Hà NộiGiấy phép MXH số 597/GP-BTTTT cỗ TT&TT cấp