Đặt vào nhì đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện thay (10V) thì tụ tích được một điện lượng là (20.10^ - 9C). Điện dung của tụ năng lượng điện là:


Ta có:

+ Hiệu điện nỗ lực (U = 10V)

+ Điện lượng (Q = 20.10^ - 9C)

( Rightarrow ) Điện dung của tụ điện: (C = dfracQU = dfrac20.10^ - 910 = 2.10^ - 9F = 2nF)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tụ điện phẳng bao gồm điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bản là d = 0,5 cm; diện tích một bạn dạng là 36 cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện ráng U =100 V. Tính điện dung của tụ điện với điện tích tích trên tụ.

Bạn đang xem: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10v


Một tụ điện phẳng có điện môi ko khí; khoảng cách giữa $2$ phiên bản là $d = 0,5 cm$; diện tích một bạn dạng là $36 cm^2$. Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện cầm $U=100 V$. Tích điện điện trường vào tụ điện là:


Một tụ năng lượng điện phẳng bao gồm điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bản là d = 0,5 cm; diện tích một bạn dạng là 36 cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện gồm hiệu điện thế U=100 V. Nếu bạn ta ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào trong 1 điện môi lỏng tất cả hằng số điện môi ε = 2. Hiệu điện cố gắng của tụ là:


*

(C_1 = 4mu F;C_2 = C_4 = 6mu F;C_3 = 3,6mu F). Mắc 2 cực AB vào hiệu điện cụ U = 100V. Điện dung của bộ tụ là:


*

(C_1 = 4mu F;C_2 = C_4 = 6mu F;C_3 = 3,6mu F). Giả dụ hiệu điện thế giới hạn của cục tụ C1,2,3 (CAM) là 40V; hiệu điện thế giới hạn của tụ C4 là 60V. Thì hiệu điện thế về tối đa để vào 2 đầu mạch năng lượng điện là bao nhiêu để những tụ không xẩy ra đánh thủng?


Tụ xoay bao gồm điện dung biến đổi từ (C_1 = 30pF) cho (C_2 = 120pF) lúc góc xoay thay đổi thiên từ 00 đến 900. Biết năng lượng điện dung của tụ luân phiên là hàm bậc nhất của góc luân phiên . Biểu thức làm sao sau đấy là đúng?


Một tụ điện phẳng có diện tích (S = 100cm^2), khoảng cách hai bạn dạng là (d = 1mm), thân hai bản là lớp năng lượng điện môi có (varepsilon = 5). Cần sử dụng nguồn (U = 100V) để nạp mang lại tụ năng lượng điện Điện tích nhưng tụ điện tích được là:


Hai bạn dạng của một tụ điện phẳng là những hình tròn, tụ điện được tích điện làm sao để cho điện trường trong tụ bởi (3.10^5V/m). Khi đó, điện tích của tụ điện là (Q = 100nC), biết bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bạn dạng là:


Một tụ điện phẳng gồm 2 bản tụ giải pháp nhau (d = 2mm). Tụ năng lượng điện điện bên dưới hiệu điện núm (U = 100V). Hotline (sigma ) là tỷ lệ điện tích trên phiên bản tụ cùng được đo bởi thương số Q/S ( Q là điện tích, S là diện tích). Tính mật độ điện tích (sigma ) trên mỗi bạn dạng tụ khi đặt trong dầu hỏa có điện môi (varepsilon = 2)?


Một tụ năng lượng điện phẳng được mắc vào hai rất của một nguồn điện bao gồm hiệu điện rứa 50V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ tăng lên gấp rất nhiều lần so với thời gian đầu. Hiệu điện cố kỉnh của tụ điện khi đó là:


Một tụ năng lượng điện phẳng không khí, có hai bản hình tròn buôn bán kính

(R = 6cm) đặt giải pháp nhau một khoảng (d = 0,5cm). Đặt vào hai phiên bản một hiệu điện cầm cố U =10V. Năng lượng của tụ điện là:


Một tụ điện gồm điện dung (C = 6mu F) được mắc vào nguồn tích điện hiệu điện chũm U = 100V. Sau khi tụ được ngắt thoát khỏi nguồn, năng lượng điện của tụ năng lượng điện phóng qua lớp điện môi trong tụ điện đến hết điện tích. Nhiệt độ lượng tỏa ra ở năng lượng điện môi trong thời gian phóng điện đó là:


Năm tụ giống như nhau, từng tụ bao gồm (C = 0,2mu F) mắc nối tiếp. Bộ tụ được tích năng lượng điện thu năng lượng (0,2mJ). Hiệu điện cụ trên từng tụ là:


Việc hàn mọt dây đồng được thực hiện bằng một xung phóng điện của tụ C=1mF được tích điện mang lại hiệu điện thay U = 1,5kV, thời gian phát xung (t = 2mu s), năng suất của sản phẩm công nghệ H = 4%. Công suất trung bình hiệu dụng của mỗi xung là:


Cho mạch điện có 3 tụ điện (C_1 = 1mu F;C_2 = 1,5mu F;C_3 = 3mu F) mắc thông suốt nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện vậy (U_AB = 120V). Điện dung tương tự của cỗ tụ là:


Cho mạch điện có 2 tụ điện (C_1 = 3mu F,C_2 = 2mu F) mắc song song. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện thế (U_AB = 25V). Điện tích của tụ (Q_1) có mức giá trị là:


*

Biết những tụ (C_1 = 0,25mu F,C_2 = 1mu F,C_3 = 3mu F,U = 12V). Hiệu điện cầm trên C3 có giá trị là:


*

Biết (C_1 = 6mu F), (C_2 = 3mu F), (C_3 = 6mu F), (C_4 = 1mu F), (U_AB = 60V).

Hiệu điện gắng trên tụ $C_4$ có mức giá trị là:


Hai tụ bầu không khí phẳng (C_1 = 0,2mu F;C_2 = 0,4mu F) mắc tuy vậy song. Bộ tụ được tích điện mang lại hiệu điện nạm U = 450V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Sau đó lấp đầy khoảng tầm giữa hai bản tụ C2 bằng chất điện môi gồm (varepsilon = 2). Điện tích của tụ 1 có mức giá trị là:


Có tía tụ (C_1 = 2mu F;C_2 = 4mu F;C_3 = 6mu F) mắc nối tiếp. Từng tụ gồm hiệu điện thế giới hạn (U_gh = 3000V). Tính hiệu điện nhân loại hạn của cục tụ.

Xem thêm: Quyết Định Số 06/2007/Qđ-Bnv


Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện cố 2V. Để tụ kia tích được năng lượng điện lượng 2 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế


Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả các phiên bản đặt ở ngang cùng hiệu điện nuốm giữa hai bản là 300 V. Một hạt những vết bụi nằm lơ lửng trong tầm giữa hai phiên bản của tụ năng lượng điện ấy cùng cách bản dưới một khoảng 0,8 cm. đem g = 10 m/s2. Giả dụ hiệu điện nuốm giữa hai bản đột ngột giảm sút đi 60 V thì thời hạn hạt bụi sẽ rơi xuống phiên bản dưới gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Đặt vào 2 đầu của một tụ điện một hiệu điện thế U=120V thì điện tích của tụ 24.10-4C. Điện dung của tụ điện:


Một tụ điện phẳng tất cả điện dung C = 200pF được tích điện cho hiệu điện gắng U = 4 V. Khoảng cách giữa hai phiên bản tụ năng lượng điện là d = 0,2 mm. Điện tích của tụ năng lượng điện là:


Hạt bụi khối lượng m = 0,02g mang điện tích q = 5.10-5C để sát bạn dạng dương của một tụ phẳng ko khí. Hai bản tụ có khoảng cách d = 5cm và hiệu điện cầm U = 500V. Sau bao lâu phân tử bụi vận động đến bản tụ âm và tốc độ của nó khi đó. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.


Tụ điện phẳng ko khí bao gồm điện dung 5nF. Cường độ điện trường lớn số 1 mà tụ có thể chịu được là 3.105 V/m, khoảng cách giữa 2 phiên bản tụ là 2mm. Điện tích béo nhất rất có thể tích đến tụ là


Một tụ năng lượng điện được tích điện bằng một hiệu điện nắm 10V thì năng lượng của tụ là 10mJ. Ví như muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì hai phiên bản tụ phải bao gồm hiệu điện chũm là:


Xét mạch điện có cấu tạo như hình vẽ, mạch ngơi nghỉ trạng thái ổn định. Tích điện tích trữ