Phi kim là mọi nguyên tố nằm phía bên yêu cầu bảng tuần hoàn hóa học, thường xuyên tồn tại ở dạng phân tử. Vậy dãy gồm các nguyên tố phi kim là gì? Để hiểu rằng câu trả lời, mời các bạn tham khảo câu hỏi trắc nghiệm bên dưới đây!

Câu hỏi: dãy gồm những nguyên tố phi kim là

 A. C, S, O, Fe

 B. Cl, C, P, S

 C. P, S, Si, Ca

 D. K, N, P, Si

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Cl, C, P, S

Dãy gồm những nguyên tố phi kim là Cl, C, P, S.

Bạn đang xem: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

Giải thích của thầy giáo Top giải thuật về lý do chọn câu trả lời B


Phi kim là rất nhiều nguyên tố ở phía bên phải bảng tuần hoàn hóa học, thường xuyên tồn tại nghỉ ngơi dạng phân tử. Chúng là phần đa nguyên tố chất hóa học dễ nhấn electron, nước ngoài từ hidro. Đa số những phi kim đầy đủ không dẫn điện, một số trong những nguyên tố tất cả sự biến tính (ví dụ như cacbon)

*

=> dãy gồm các nguyên tố phi kim là Cl, C, P, S.

Tính hóa học vật lý của phi kim:

- Ở điều kiện thường, phi kim tồn tại sinh sống cả 3 trạng thái: rắn (S, P, ...); lỏng (Br2); khí (Cl2, O2, N2,H2...).

- nhiều phần các yếu tắc phi kim không tồn tại ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt độ kém; ánh sáng nóng tung thấp.

- một số phi kim độc như: Cl2, Br2, I2.

Tính chất hóa học của phi kim:

+ tính năng với kim loại:

Nhiều phi kim + sắt kẽm kim loại → muối:

Ví dụ: 2Na + Cl2 → 2NaCl

Oxi + kim loại → oxit:

Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

+ tính năng với hiđro:

Oxi + khí hiđro → tương đối nước

Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

Clo + khí hiđro → khí hiđro clorua

Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

Nhiều phi kim không giống (C, S, Br2, ...) làm phản ứng với khí hiđro tạo nên thành hợp hóa học khí.

+ chức năng với oxi:

Nhiều phi kim + khí oxi → oxit axit

Ví dụ: 

S + O2 → SO2

4P + 5O2 → 2P2O5

=> Chọn đáp án B

Một số thắc mắc trắc nghiệm bổ sung kiến thức về phi kim

Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim rất có thể tồn tại ngơi nghỉ trạng thái

A. Lỏng cùng khí.

B. Rắn và lỏng.

C. Rắn và khí.

D. Rắn , lỏng, khí.


Trả lời:

Đáp án: D

Câu 2: Dãy gồm những phi kim thể khí ở điều kiện thường

A. S, C, N2, Cl2.

B. C, S, Br2, Cl2.

C. Cl2, H2, N2, O2.

D. Br2, P, N2, O2.

Trả lời:

Đáp án: C

Câu 3: Độ tan của chất khí tăng nếu

A. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất.

B. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất.

C. Hạ nhiệt độ, tăng áp suất.

D. Giảm nhiệt độ, sút áp suất.

Trả lời:

Đáp án: C

Câu 4: Để đối chiếu mức độ hoạt động mạnh, yếu ớt của phi kim thường được xem như xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với

A. Hiđro hoặc cùng với kim loại.

B. Dung dịch kiềm.

C. Dung dịch axit.

D. Dung dịch muối.

Trả lời:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy những chất tính năng với hiđro chế tạo thành hợp chất khí là

A. C, Br2, S, Cl2.

B. C, O2, Na, Si.

C. Si, K, P, Cl2.

D. P, Ca, Cl2, S.

Trả lời:

Đáp án: A

Các phi kim như C, S, Cl2, Br2 … tính năng với hiđro chế tạo thành hợp chất khí.

Câu 6: Chọn câu đúng

A. Tất cả phi kim công dụng với oxi tạo ra thành oxit axit.

Xem thêm: Hoàn Thành Chuỗi Phản Ứng Fe + H2So4 → Feso4 + H2 So4 → Feso4 + H2

B. Tất cả phi kim tính năng với oxi tạo thành oxit bazơ.

C. Kim các loại dẫn điện, phi kim ko dẫn điện (trừ than chì với silic)

D. Tất cả hầu hết đúng

Trả lời:

Đáp án: C

Câu 7: Tính hóa học của khí clo

A. Tác dụng với kim loại

B. Có tính tẩy màu trong bầu không khí ẩm

C. Tác dụng với nước, dung dịch kiềm

D. Tất cả hồ hết đúng

Trả lời:

Đáp án: D

-----------------------------------

Trên đây, magmareport.net đã lời giải cho các bạn về hàng gồm các nguyên tố phi kim là gì? và hỗ trợ thêm một số thắc mắc trắc nghiệm bổ sung kiến thức. Shop chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức có ích khi đọc nội dung bài viết này, chúc chúng ta học tốt và gồm thật nhiều kiến thức hữu ích để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới tới.