Câu 6:

Các hóa học thuộc hàng đồng đẳng của hiđrocacbon X được sử dụng sản xuất dầu mỡ quẹt trơn, tiếp tế nhựa đường, tiếp tế nến,… X là


Câu 7:

Phản ứng nào dưới đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn ?

(Al_4C_3 + 12H_2Oxrightarrow4Al(OH)_3 + 3CH_4 uparrow ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(1))

(C_4H_10xrightarrowCrackinhC_3H_6 uparrow + CH_4 uparrow ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(2))

(CH_3COONa_r + NaOH_rxrightarrowCaO,,,t^oNa_2CO_3 + CH_4 uparrow ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(3))

(CH_2(COONa)_2_,,r + 2NaOH_rxrightarrowCaO,,,t^o2Na_2CO_3 + CH_4 uparrow ,,,,,,(4))

(C + 2H_2xrightarrowt^oCH_4 uparrow ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(5))


(1), (2), (3), (5), (4).

Bạn đang xem: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì


(3), (4), (5).


(1), (3), (4).

Xem thêm: Bbq Viết Tắt Của Từ Gì - Những Điều Bạn Chưa Biết Về Bbq


(3), (4).


6
6 lượt xem Xem câu trả lời 2 tháng trước
Câu 8:

Cho chuỗi phản nghịch ứng sau:

(CH_3 extCOONaxrightarrowCaOXxrightarrow<1:1>Cl_2/asY)

Chất X, Y lần lượt là


CH4 cùng CHCl3


C2H6 cùng CH3Cl


CH4 và CH3Cl


C2H6 và CHCl3


8
8 lượt coi Xem lời giải 2 mon trước
Câu 9:

Chất làm sao sau đây có thể được pha chế metan bởi một bội phản ứng (giả sử những chất vô cơ quan trọng và đk có đủ)?


CH3Cl


C2H6


C3H8


Cả cha chất trên


5
5 lượt xem Xem đáp án 2 tháng trước
*
Học triết lý MÔN HÓA Lớp 11 vững kiến thức đứng đứng top 1 lớp
*
Hỏi bài xích tập
tra cứu kiếm nâng cấp
Lớp học Lớp 12 value 01 value 02 value 03
Môn học Môn Toán value 01 value 02 value 03
search
bạn đang quan tâm?
công ty chúng tôi
Học tốt
liên kết
mạng xã hội