Nhằm giúp chúng ta học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài xích kiểm tra cuối học tập kì II. magmareport.net mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Mong muốn bộ đề thi đang giúp chúng ta học sinh lớp 3 tự tin hơn vào kỳ thi tới đây và thầy cô giáo gồm thêm tư liệu tham khảo phục vụ việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân tách số tất cả 3 chữ số cùng với số có một chữ số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Bài Tập Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao


............................................................

Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*