Đề cương cứng học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp hầu như dạng bài tập, cùng 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 lớp 3 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 3

Qua đó, còn làm thầy cô tham khảo để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học tập kì 2 môn Toán 3 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng mua đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Bạn vẫn xem: Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài bác 2. Viết các số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn ko trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi nhì nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền vệt > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6. tìm kiếm số to nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. kiếm tìm số bé xíu nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết các số sau theo lắp thêm tự từ phệ đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

A, Số ngay lập tức sau của 9999 là:…………..

F, Số ngay tắp lự sau của 65 975 là:…………..

B, Số ngay tức khắc sau của 8999 là:…………..

G, Số tức khắc sau của 20 099 là:…………..

C, Số lập tức sau của 90 099 là:…………..

H, Số tức thì sau của 16 001 là:…………..

D, Số tức thời trước của 60 000 là:…………..

I, Số ngay thức thì trước của 76 090 là:…………..

E, Số lập tức trước của 78 090 là:…………..

K, Số ngay thức thì trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức tốc trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số phù hợp điền vào nơi trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như vậy chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nấc chở của từng xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) tra cứu tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn phệ nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) kiếm tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = đôi mươi 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cài chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe mua chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Số chẵn béo nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích phải tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào hiệu quả đúng:

Số phù hợp cần điền vào địa điểm chấm để 6m 7cm = …… cm là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ khủng đến bé là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một đội công nhân phải sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi team công nhân này còn phải sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi trang bị hai đựng được cấp 3 lần túi vật dụng nhất. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kilogam gạo?

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ thiết bị tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn cần sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi trang bị hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả hai túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi vật dụng hai đựng được vội vàng 3 lần túi trang bị nhất, cần cả nhì túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi sản phẩm nhất.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thời sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số mập nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là vật dụng sáu. Ngày 4 tháng 5 là lắp thêm mấy?

A. Thứ tư

B. Thiết bị năm

C. Máy bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. 20 cm²

D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). tìm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một bạn đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Top 9 Bài Viết Thư Bằng Tiếng Anh Kể Về Chuyến Du Lịch (7 Mẫu)

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > thiết lập file nhằm tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022