magmareport.net xin reviews đến các em học viên lớp 9 tư liệu Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn đồ gia dụng Lý 9 năm 2021 - 2022 có đáp án được magmareport.net biên tập và tổng phù hợp với phần lí thuyết và bài xích tập, lời giải cụ thể giúp các em từ bỏ ôn tập. Sẵn sàng cho kì thi HK1 chuẩn bị tới. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc những em có kết quả học tập tốt!


1: Phát biểu định luât Ôm. Viết công thức trình diễn định hình thức Ôm.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập vật lý 9 học kì 1 có đáp án

* Định luât Ôm: Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thế đặt vào nhì đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

* Công thức:

*

2: Điện trở là gì? Ý nghĩa của năng lượng điện trở.

* Trị số (R = fracUI)không đổi so với mỗi dây dẫn, được hotline là năng lượng điện trở của dây dẫn đó.

*

* Ý nghĩa của năng lượng điện trở: Điện trở biểu hiện mức độ cản trở chiếc điện những hay không nhiều của dây dẫn.

Câu 3: Định luật Ôm cho các đoạn mạch:

1. Đoạn mạch nối tiếp: R1 nt R2 nt ... Nt Rn

- Cường độ cái điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp có giá trị hệt nhau tại số đông điểm.

I = I1 = I2 = ... = In

- Hiệu điện ráng giữa nhị đầu đoạn mạch mắc thông suốt bằng tổng hiệu điện cố gắng giữa hai đầu mỗi điện vươn lên là phần.

U = U1 + U2 + ... + Un

- Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc thông liền bằng tổng các điện đổi thay phần.

Rtđ = R1 + R2 + ... + Rn

* Hệ thức:(fracU_1U_2 = fracR_1R_2)

2. Đoạn mạch tuy nhiên song: R1 // R2 // ... // Rn

- Cường độ chiếc điện vào mạch chính bằng tổng cường độ loại điện chạy qua những đoạn mạch rẽ.

I = I1 + I2 + ... + In

- Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch mắc tuy vậy song bởi hiệu điện cụ giữa nhị đầu từng đoạn mạch thành phần.

U = U1 = U2 = ... = Un

- Nghịch hòn đảo điện trở tương đương của đoạn mạch mắc tuy nhiên song bởi tổng nghịch đảo các điện phát triển thành phần.

*

3. Đoạn mạch láo hợp:

*

4: Điện trở của dây dẫn dựa vào như nạm nào vào gần như yếu tố của dây dẫn? Viết biểu thức trình diễn sự dựa vào ấy. Ý nghĩa của điện trở suất.

* Điện trở của dây dẫn tỉ trọng thuận với chiều nhiều năm

*
của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với ngày tiết diện S của dây dẫn và dựa vào vào vật liệu làm dây dẫn.

* Công thức:

*

* Ý nghĩa của năng lượng điện trở suất:

- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) gồm trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó bao gồm chiều lâu năm là 1m và có tiết diện là 1m2.

- Điện trở suất của vật tư càng nhỏ tuổi thì vật tư đó dẫn điện càng tốt.

5: Định nghĩa hiệu suất điện. Viết cách làm tính công suất điện. Ý nghĩa của số vôn cùng số oát ghi trên lao lý điện.

* hiệu suất điện của một đoạn mạch bằng tích hiệu điện ráng giữa nhị đầu đoạn mạch với cường độ chiếc điện qua nó.

* Công thức

*

Nếu đoạn mạch bao gồm điện trở R thì:

*

* Ý nghĩa của số vôn và số oát ghi bên trên mỗi giải pháp điện:

- Số vôn ghi trên chính sách điện là hiệu điện núm định nấc của nguyên lý đó, nếu như vượt quá hiệu điện cầm này thì lao lý đó hoàn toàn có thể bị hỏng.

- Số oát ghi bên trên mỗi lý lẽ điện cho biết thêm công suất định nút của quy định đó, nghĩa là hiệu suất điện của lao lý này lúc nó hoạt động bình thường.

Ví dụ: bên trên một trơn đèn tất cả ghi 220V – 100W nghĩa là:

• 220V là hiệu điện chũm định mức của đèn.

• 100W là năng suất định mức của đèn (khi đèn thực hiện ở hiệu điện ráng 220V thì năng suất điện của đèn là 100W và lúc đó đèn chuyển động bình thường).

6: Định nghĩa công của dòng điện. Viết bí quyết tính công của dòng điện. Ý nghĩa số đếm bên trên công tơ điện.

* Công của cái điện sản ra trong một quãng mạch là số đo lượng điện năng đưa hóa thành những dạng năng lượng khác ở phần mạch đó.

* Công thức:

*

* Ý nghĩa số đếm trên công tơ điện:

Mỗi số đếm của công tơ điện cho thấy thêm lượng điện năng đã có được sử dụng là 1 trong kilôoat tiếng (1Kw.h = 1 số).

1 kW.h = 3 600 000J = 3,6.106 J

7: phát biểu định lao lý Jun-Lenxơ. Viết công thức trình diễn định luật.

* Định lao lý Jun-Lenxơ: nhiệt lượng lan ra ngơi nghỉ dây dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua tỉ lệ thành phần thuận với bình phương cường độ loại điện, với điện trở của dây dẫn và thời hạn dòng điện chạy qua.

* Công thức:

*

Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì: Q = 0,24.I2.R.t (1J = 0,24 cal)

8: phát biểu quy tắc cầm tay phải.

Nắm bàn tay phải, rồi đặt thế nào cho bốn ngón tay phía theo chiều chiếc điện chạy qua những vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của con đường sức từ vào ống dây

9: Nêu điều kiện sinh ra lực điện từ? Chiều của lực năng lượng điện từ nhờ vào yếu tố nào? phát biểu qui tắc bàn tay trái.

* Điều kiện hình thành lực năng lượng điện từ: Một dây dẫn tất cả dòng điện chạy qua để trong tự trường và không song song với mặt đường sức từ bỏ thì chịu công dụng của lực điện từ.

* Chiều của lực năng lượng điện từ phụ thuộc: Chiều chiếc điện chạy trong dây dẫn với chiều của đường sức từ.

* Qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ bỏ cổ tay đền rồng ngón tay giữa hướng theo chiều chiếc điện thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ

10: Nêu nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động, sự đổi khác năng lượng của hộp động cơ điện một chiều.

* Nguyên tắc: Động cơ năng lượng điện một chiều chuyển động dựa bên trên nguyên tắc công dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng năng lượng điện chạy qua.

* Cấu tạo: Động cơ điện một chiều tất cả hai thành phần chính là nam châm hút từ tạo ra từ bỏ trường và khung dây dẫn tất cả dòng năng lượng điện chạy qua.

* Hoạt động: Khi khung dây dẫn đặt trong từ trường và cho loại điện chạy qua thì dưới tính năng của lực điện từ size dây vẫn quay.

* Sự đổi khác năng lượng: Khi bộ động cơ điện một chiều hoạt động, năng lượng điện năng được chuyển trở thành cơ năng.


Câu 1. Nêu tóm lại sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện thế?

Cường độ chiếc điện chạy sang 1 dây dẫn tỉ lệ thành phần thuân với hiệu điện núm đặt vào nhì đầu dây dẫn đó.

Câu 2. Tuyên bố định phương tiện Ôm, viết phương pháp ( nêu rõ tên và 1-1 vị của các đại lượng có trong hệ thức)

- Định cách thức Ôm: Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố kỉnh đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Công thức: (I = fracUR)

Trong đó: U là hiệu điện nạm (V);

I là cđdđ (A)

R là năng lượng điện trở (Ω)

Câu 3. Nêu các đặc điểm về cường độ chiếc điện, hiệu điện thế, điện trở tương tự cho đọan mạch mắc nối tiếp; đọan mạch mắc song song

* cùng với đoạn mạch gồm R1 nt R2 thì :

+ Cường độ cái điện có giá trị giống hệt tại phần đa điểm: I = I1 = I2

+ Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện ráng giữa nhị đầu từng điện biến chuyển phần: U = U1 + U2

+ Điện trở tương tự của đoạn mạch bởi tổng nhì điện biến đổi phần: Rtđ = R1 + R2

* với đoạn mạch tất cả R1 tuy vậy song R2

- Cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch chính bởi tổng cường độ cái điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1+I2

- Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện nắm giữa nhì đầu mỗi đoạn mạch rẽ : U = U1 = U2

- Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song:

*

Câu 4. Điện trở của dây dẫn nhờ vào vào các yếu tố nào? Viết công thức tính điện trở ( nêu rõ tên và 1-1 vị của những đại lượng gồm trong công thức)

- Điện trở của một dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều lâu năm của dây , tỉ trọng nghịch với huyết diện của dây và nhờ vào vào vật tư làm dây dẫn.

- Công thức:(R = p. fraclS)

Trong đó : ρ là năng lượng điện trở suất (Ω.m)

l là chiều lâu năm dây dẫn (m)

S là máu diện dây dẫn (m2)

Câu 5. Số Oát ghi trên những thiết bị điện cho thấy điều gì? bên trên bóng đèn gồm ghi 220V-40W giải thích ý nghĩa sâu sắc các số liệu trên?

- Số oát ghi trên một nguyên tắc điện cho thấy công suất định nút của vẻ ngoài đó, nghĩa là hiệu suất điện của điều khoản này khi nó vận động bình thường.

- Ý nghĩa là cho thấy thêm :

+ Hiệu điện nắm định nấc của đèn là 220V

+ công suất định nấc của đèn là 40W. Tức thị : lúc đèn mắc đúng vào hiệu diện rứa 220V nó hoạt động bình thường và tiêu tốn một hiệu suất điện bởi 40W.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì, Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì

Câu 6. Năng suất điện của một đọan mạch được tính như thế nào? Viết phương pháp ( nêu rõ tên và 1-1 vị của các đại lượng có trong công thức)

- hiệu suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hđt thân hai đầu đoạn mạch và cường độ loại điện qua nó

- công thức : P = U.I

Trong đó: p là công suất (W)

U là hđt (V)

I là cđdđ (A)

----

-(Để coi tiếp văn bản của tài liệu, các em phấn kích xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Hy vọng tư liệu này để giúp các emhọc sinhôn tập xuất sắc và đạt thành tựu cao trong học tập.