Đề cương cứng ôn tập Toán 9 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích, tóm tắt toàn cục các dạng bài tập Toán 9 học kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương toán 9

Đề cương cứng ôn thi kì 1 môn Toán 9 năm 2021

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Bài 1. thực hiện phép tính:

*


*

*

*

*

*

*

*

Bài 2. Rút gọn biểu thức:

*

*

*

*

*

*

Bài 3. minh chứng đẳng thức:

*

*

*


*

Bài 4. Giải phương trình:

*

Bài 5. mang lại biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để A tất cả nghĩa với rút gọn A

b) kiếm tìm x nhằm A>2

c) tìm kiếm số nguyên x thế nào cho A là số nguyên

Bài 6. mang đến biểu thức:

*

a) tìm ĐKXĐ của B

b) Rút gọn B.

c) tra cứu a sao để cho

*

Bài 7. cho biểu thức :

*

a/ Rút gọn biểu thức A

b/ Tìm quý hiếm của a để A-2

b/ Đường thẳng (d2) cắt (d1) tại A và cắt trục Ox trên B. Search toạ độ các điểm A, B cùng tínhdiện tích tam giác AOB ( đơn vị chức năng trên các trục toạ

Bài 10. đến hàm số

*

a/ Vẽ thứ thị của hàm số.

b/ hotline A, B là giao điểm của dvới những trục toạ độ. Tính diện tích tam giác AOB

c/ Tìm cực hiếm của m nhằm d song tuy vậy với

*

Bài 11. mang lại hàm số

*

a) với giá trị nào của m thì hàm số đã chỉ ra rằng hàm số bậc nhất ?

b) kiếm tìm m để (d) tuy nhiên song với

*
?

c) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

*
hai tuyến phố thẳng d và
*

Bài 12. mang đến hàm số

*

a) Vẽ trang bị thị của hàm số đã cho với m = 3

b) Tìm quý giá của m đựng đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng

*

Bài 13.

Xem thêm: Mục Đích Và Vai Trò Của Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp

đến hàm số :

*

a/ Vẽ đồ vật thị của các hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy

b/ tìm kiếm tọa độ giao điểm C của

*
*

c/ hotline A, B theo lần lượt là những giao điểm của

*
 với trục O x. Tính diện tích s
*
(đơn vị trên những trục tọa độ là cm)

Bài 14. đến đường trực tiếp

*
Viết phương trình con đường thẳng (d) đi qua điểm
*
và cắt đường thẳng
*
tại điểm bao gồm hoành độ bằng 2 .