Các ự khác hoàn toàn chính thân hydrat hóa và hydro hóa là hydrat hóa đề cập mang đến magmareport.netệc bửa ung các phân tử nước vào một trong những hợp chất hữu cơ, trong những khi hydro


NộI Dung:

Các sự khác biệt chính giữa hydrat hóa và hydro hóa là hydrat hóa đề cập đến magmareport.netệc bổ sung cập nhật các phân tử nước vào trong 1 hợp hóa học hữu cơ, trong khi hydro hóa đề cập đến magmareport.netệc bổ sung một phân tử hydro vào trong 1 hợp chất hữu cơ.

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa rất đặc biệt quan trọng trong các phản ứng tổng hợp hóa học. Cả hai phản ứng này đều tương quan đến magmareport.netệc mở links đôi vào một hợp chất hữu cơ bằng phương pháp thêm nhóm rứa vào các nguyên tử cacbon trong links đôi. Những nhóm vậy được thêm vào trong các quá trình này là không giống nhau.

Bạn đang xem: Đề hidro hóa là gì

Đang xem: Hidro hóa là gì

1. Tổng quan cùng sự biệt lập chính 2. Hydrat hóa là gì 3. Hydro hóa là gì 4. So sánh tuy vậy song – Hydrat hóa với Hydro hóa sinh hoạt dạng bảng 5. Cầm tắt

Hydrat hóa là gì?

Hydrat hóa là sự bổ sung cập nhật một phân tử nước vào trong 1 hợp chất hữu cơ. Hợp hóa học hữu cơ hay là anken, có liên kết đôi thân hai nguyên tử cacbon. Phân tử nước có thêm vào liên kết đôi này nghỉ ngơi dạng nhóm hydroxyl (OH–) và một proton (H+). Vì đó, phân tử nước phân ly thành các ion của chính nó trước khi bổ sung cập nhật này. Nhóm hydroxyl được đính với một nguyên tử cacbon của link đôi trong những lúc proton được gắn với nguyên tử cacbon khác.


*

Vì nó tương quan đến magmareport.netệc phá vỡ links và hình thành liên kết nên phản nghịch ứng lan nhiệt khôn xiết cao. Điều đó có nghĩa là; bội phản ứng toả năng lượng dưới dạng nhiệt. Đó là 1 trong những phản ứng từng bước; trong những bước đầu tiên, anken vận động như một nucleophile và tiến công proton của phân tử nước và link với nó thông qua nguyên tử cacbon ít sửa chữa thay thế hơn. Ở đây, phản ứng tuân theo nguyên tắc Markonikov.

Bước sản phẩm công nghệ hai bao gồm magmareport.netệc đính nguyên tử oxy của phân tử nước với nguyên tử cacbon khác (nguyên tử cacbon gồm tính sửa chữa thay thế cao) của liên kết đôi. Tại thời gian này, nguyên tử oxy của phân tử nước mang điện tích dương vì nó sẽ đem ba liên kết đơn. Sau đó, cho một phân tử nước khác chiếm thêm proton của phân tử nước được gắn vào, để lại nhóm hydroxyl sinh sống nguyên tử cacbon ít sửa chữa hơn. Bởi vì đó, phản ứng này dẫn tới sự tạo thành rượu. Tuy nhiên, những alkyne (liên kết cha chứa hydrocacbon) cũng có thể trải qua phản ứng hydrat hóa.

Hydro hóa là gì?

Hydro hóa là quy trình cộng một phân tử hydro vào trong 1 hợp chất hữu cơ. Rộng nữa, phản bội ứng này tương quan đến magmareport.netệc xử trí một hợp chất hữu cơ cùng với khí hydro. Thông thường, phản nghịch ứng xảy ra với sự xuất hiện của hóa học xúc tác như niken, palladi hoặc platin. Quá trình hydro hóa không xúc tác chỉ có thể thực hiện nay được ở ánh sáng rất cao. Ko kể ra, quy trình này rất quan trọng trong magmareport.netệc khử những hợp chất hữu cơ ko bão hòa. Điều đó bao gồm nghĩa là; quá trình hiđro hóa hoàn toàn có thể mở liên kết đôi hoặc link ba trong hợp chất hữu cơ và đổi thay chúng thành hợp hóa học chứa links đơn.


Quá trình hydro hóa có ba thành phần: cơ chất không bão hòa, mối cung cấp hydro và hóa học xúc tác. Những điều kiện phản ứng như ánh nắng mặt trời và áp suất chuyển đổi tùy ở trong vào nhiều loại hợp hóa học không no và hóa học xúc tác. Hóa học nền hoàn toàn có thể là anken hoặc alkyne. Quy trình hydro hóa hoàn toàn có thể diễn ra theo hai cách: xúc tác đồng thể với xúc tác dị thể.

Trong xúc tác đồng thể, kim loại xúc tác liên kết đối với tất cả anken với hiđro để chế tạo ra ra thành phầm trung gian (phức chất trung gian anken-xúc tác-hiđro). Sau đó xảy ra sự gửi một nguyên tử hydro từ kim loại thành cacbon trong links đôi (hoặc liên kết ba). Điều gì xẩy ra tiếp theo là sự chuyển nguyên tử hydro khác từ nguồn hydro sang nhóm ankyl với sự phân ly mặt khác của ankan.

Trong xúc tác dị thể, liên kết không bão hòa link với chất xúc tác trong khi nguồn hydro trải qua sự phân ly thành hai nguyên tử hydro. Sau đó, một cách thuận nghịch xẩy ra khi một nguyên tử hydro liên kết với liên kết không bão hòa. Cuối cùng, một phản bội ứng không thuận nghịch xảy ra khi nguyên tử hydro khác gắn vào nhóm alkyl.

Sự khác biệt giữa Hydrat hóa cùng Hydro hóa là gì?

Quá trình hydrat hóa với hydro hóa là thừa trình đặc trưng trong tổng hòa hợp hóa học. Sự khác hoàn toàn chính giữa quy trình hydrat hóa và quá trình hydro hóa là việc hydrat hóa đề cập mang lại magmareport.netệc bổ sung các phân tử nước vào một hợp hóa học hữu cơ, trong khi quá trình hydro hóa đề cập mang đến magmareport.netệc bổ sung một phân tử hydro vào một hợp chất hữu cơ.


Infographic dưới đây tóm tắt sự biệt lập giữa quy trình hydrat hóa với hydro hóa.

Xem thêm: Bài Tập Will Và Be Going To Có Đáp Án, Cấu Trúc Be Going To

*

Tóm tắt – Hydrat hóa vs Hydro hóa

Quá trình hydrat hóa và hydro hóa là thừa trình quan trọng trong tổng hòa hợp hóa học. Sự biệt lập chính giữa quá trình hydrat hóa và quá trình hydro hóa là sự việc hydrat hóa đề cập mang lại magmareport.netệc bổ sung cập nhật các phân tử nước vào một trong những hợp chất hữu cơ, vào khi quy trình hydro hóa đề cập mang lại magmareport.netệc bổ sung cập nhật một phân tử hydro vào trong 1 hợp hóa học hữu cơ.