magmareport.net xin mang đến các em học viên “Đề cương đánh giá 1 huyết chương 1 Đại số 7 tập 1 số hữu tỉ, Số thực”. Hi vọng nó sẽ giúp đỡ các em học tập và có tác dụng bài xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:

Đề cương soát sổ 1 tiết chương 1 Đại số 7 tập 1 gồm kim chỉ nan và các dạng bài bác chương 1 số hữu tỉ, Số thực.

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT Chương 1 Toán 7

Thế làm sao là số hữu tỉ? Kí hiệu tập hợp những số hữu tỉ?Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào ko là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương?

Giá trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ x được xác định như cầm cố nào?Định nghĩa lũy vượt với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Viết công thức.Nêu công thứcNhân hai lũy thừa cùng cơ số.Chia nhì lũy thừa cùng cơ số khác 0.Lũy quá của một lũy thừa.Lũy quá của một tích.Lũy vượt của một thương.Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? mang lại ví dụ.Tỉ lệ thức là gì? phát biểu hai tính chất của tỉ trọng thức. Nêu đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau.Thế nào là số vô tỉ? mang lại ví dụ. Kí hiệu tập hợp những số vô tỉ.Thế như thế nào là số thực? cho ví dụ. Kí hiệu tập hợp những số thực.Định nghĩa căn bậc nhị của một số trong những không âm. Tính √9; √0;√(-3)2

II. Các dạng bài tập số hữu tỉ, số thực

Bài 1: Tính

*
Bài 2: search x biết
*


Bài 3:

a) Tìm nhì số x và y biết x/3 = y/4 và x + y = 28

b) Tìm nhì số x cùng y biết x:2 = y: (-5) và x – y = -7

Bài 4: Tính độ dài những cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5.

Bài 5: tìm số đo từng góc của tam giác ABC biết số đo 3 góc của tam giác đó tỉ lệ là 1:2:3

Bài 6: Số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ trọng với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 7A thấp hơn 7B là 5 em. Hỏi từng lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 7: Số học sinh giỏi, khá, vừa đủ của khối 7 lần lượt tỉ lệ cùng với 2:3:5.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Lớp 8: Life In The Countryside, Unit 2 Lớp 8: Life In The Countryside

Tính số học sinh khá, giỏi, mức độ vừa phải biết tổng số học sinh khá và học viên trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em.

Bài 8: ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây cối được của mỗi lớp, biết rằng số cây cối được của mỗi lớp tỉ trọng với 3:4:5