Bạn đang xem: Đề khám nghiệm Văn 7 học tập Kì 2 Theo hiệ tượng Tự Luận, bình chọn Học Kì Ii Môn: Ngữ Văn tại magmareport.net


Bạn đang xem: Đề kiểm tra văn 7 học kì 2 theo hình thức: tự luận

b. Chép thuộc lòng một câu tục ngữ bao gồm chủ đề về con người và làng mạc hội. Nêu câu chữ câu tục ngữ đó. ( 1điểm)

Caâu 2: ( 1 điểm)

 Qua văn bạn dạng “Đức tính giản dị của bác bỏ Hồ”, Phạm Văn Đồng sẽ làm rõ sự đơn giản và giản dị của chưng ở số đông phương diện nào?

 

Đang xem: đề đánh giá văn 7 học kì 2 theo vẻ ngoài tự luận

*
*
*
*

1hướng dẫn

Bạn vẫn xem tư liệu “Đề khám nghiệm học kì II – Môn ngữ văn lớp 7 thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)”, để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

PHÒNG GD&ĐT LỘC NINHĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN LỚP 7THỜI GIAN: 90 PHÚT(Không kể thời gian giao đề)I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA tích lũy thông tin để nhận xét mức độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng trong công tác học kì 2, môn Ngữ văn lớp 7 theo 3 văn bản Văn học, giờ Việt, Tập làm cho văn, cùng với mục đích reviews năng lực đọc – đọc và chế tác lập văn bản của học tập sinh. II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA- vẻ ngoài : từ bỏ luận- Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm bài xích kiểm tra trường đoản cú luận trong 90 phút.III. THIẾT LẬP MA TRẬN.Liệt kê tất cả các chuẩn chỉnh kiến thức năng lực của lịch trình môn Ngữ văn lớp 7, học tập kì 2.Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề soát sổ (theo 9 bước như minh họa ở bên dưới).Xác định form ma trận:Mức độTên chủ thể Nhận biếtThông hiểuVận dụngCấp độ thấpVận dụngCấp độ caoCộng1. Văn học.Tục ngữ và các văn bản nghị luận .- Nhớ khái niệm tục ngữ. – Các phương diện giản dị và đơn giản của Bác.Nội dung của câu tục ngữ đó.Số câu Số điểm tỉ lệ %Số câu : Câu 1,câu 2.Số điểm:2 Tỉ lệ:20%Số câu: câu 1 (ý b)Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu:Số điểm :Tỉ lệ: Số câu:Số điểm : Tỉ lệ: Số câu:2 3 điểm=30% 2. Giờ Việt- Câu đặc biệt.- Liệt kê.Nhớ khái niệm câu đặc biệt,tác dụng của câu đặc biệt.- Đặt câu có sử dụng liệt kê.Số câu Số điểm tỉ trọng %Số câu: Câu 3Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 %Số câu:Số điểm :Tỉ lệ:Số câu: câu 4 Số điểm :1Tỉ lệ:10 %Số câu:0Số điểm :0 Tỉ lệ: Số câu: 2 2 điểm = 20%3. Tập làm vănVăn nghị luận.Cách làm bài bác văn chứng minh một vấn đề.Số câu Số điểm tỉ lệ %Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:Câu 5 Số điểm : 5 Tỉ lệ: 50%Số câu:1 5 điểm=50% tổng số câu tổng số điểmTỉ lệ %Số câu:3Số điểm:330%Số câu: 1 ýSố điểm: 110%Số câu:1Số điểm:110%Số câu:1Số điểm: 550%Số câu:5Số điểm:10.100% ÑEÀ THI HỌC KÌ II ( Naêm hoïc: 2011 – 2012 ) Moân : Ngöõ vaên. Hoï & teân: Lôùp 7. Lôùp : Thôøi gian : 90 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà . ) Câu 1: ( 2 điểm)Tục ngữ là gì? ( 1điểm)Chép ở trong lòng một câu tục ngữ bao gồm chủ đề về con tín đồ và làng mạc hội. Nêu ngôn từ câu châm ngôn đó. ( 1điểm)Caâu 2: ( 1 điểm)Qua văn bạn dạng “Đức tính đơn giản của bác Hồ”, Phạm Văn Đồng đang làm rõ sự đơn giản và giản dị của chưng ở đa số phương diện nào? Câu 3: (1 điểm) Như thế nào được gọi là câu đặc biệt? Câu đặc biệt dùng để làm gì?Caâu 4 : ( 1 điểm ) Đặt một câu có sử dụng phép liệt kê với nội dung: Tả một số chuyển động trên sảnh trường của em trong giờ đồng hồ ra chơi.Câu 5: (5 điểm)Nhân dân ta thường khuyên nhau: “Có công mài sắt bao gồm ngày nên kim”. Hãy chứng tỏ tính đúng mực của câu phương ngôn đó.— HẾT —-HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN LỚP 7THỜI GIAN: 90 PHÚTCâuNội dungĐiểm1a. Tuïc ngöõ laø nhöõng caâu noùi daân gian ngaén goïn, oån ñònh, coù nhòp ñieäu, hình aûnh, ñuùc keát nhöõng baøi hoïc cuûa nhaân daân veà:+ Quy luaät cuûa thieân nhieân;+ tởm nghieäm lao ñoäng saûn xuaát;+ kinh nghieäm veà con ngöôøi vaø xaõ hoäi.b. HS chép đúng câu tục ngữ về chủ đề con người và xã hội,nêu được nội dung: 112* giản dị và đơn giản trong lối sống:- trong sinh hoạt, làm cho việc:-Bữa cơm chỉ gồm vài bố món.Cái công ty sàn chỉ vẻn vẹn vài tía phòng…-Bác trong cả đời làm việc, xuyên ngày làm việc, từ việc lớn… tới việc rất nhỏ…=>Bác là người giản dị trong sinh hoạt cũng tương tự trong công việc.*Trong quan liêu hệ với tất cả người:-Viết thư cho một đồng chí.Nói chuyện với những cháu Miền Nam.Đi thăm nhà xã hội của công nhân=>Thể hiện sự quan lại tâm, trân trọng và yêu quí toàn bộ mọi người.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp Án, 10 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Vật Lý Lớp 10 Có Đáp Án

Giản dị và đơn giản trong cách nói và viết:Có mức độ tập hợp, lôi cuốn, cảm hoá lòng người.0,50,53- Câu đặc biệt: là một số loại câu không kết cấu theo quy mô chủ ngữ – vị ngữ.- Tác dụng:+ xác minh thời gian, chỗ chốn diễn ra sự việc được kể tới trong đoạn.+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của việc vật, hiện nay tượng.+ thể hiện cảm xúc.+ hotline đáp.0,50,54- Học sinh đặt câu theo đúng yêu cầu và chỉ ra được đâu là liệt kê.15A- Mở bài: – vào cuộc sống ai cũng muốn thành công .Kiên trì là đức tính quan trọng dẫn đến sự thành công, trích câu tục ngữB- Thân bài:- phân tích và lý giải sơ lược về câu tục ngữ: Làm bất cứ việc gì cho dù là nhỏ nhất cũng cần kiên trì, nhẫn nại, cố gắng vượt qua mọi thách thức khó khăn thì mới có thể thành công.- chứng tỏ bằng dẫn chứng: + Cuộc nội chiến chống xâm lăng của nhân dân ta trường đoản cú xưa mang lại nay.+ trận chiến đấu kháng thiên nhiên đảm bảo an toàn môi trường.+ Gương học tốt, lao động, sản xuất…C- Kết bài:- kiên trì nhẫn nại đã thành công. Đây là bài học cho gần như người.0,511110,5——– HẾT ——–