*

Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp con chuột trái vào ô cần sửa.

B. Nháy nút loài chuột trái

C. Nháy đúp chuột phải vào ô bắt buộc sửa

D. Nháy nút chuột phải


*

*

Câu 13.

Bạn đang xem: Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần

 Giao của một hàng và một cột được điện thoại tư vấn là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp loài chuột vào ô buộc phải sửa B. Nháy nút con chuột trái

C. Nháy lưu ban chuột đề xuất vào ô cần sửa D. Nháy nút loài chuột phải

Câu 15. Màn hình thao tác làm việc của Excel khác màn hình thao tác của Word là tất cả có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 16. Để tiến hành của phép tính (15+3):52 ta nhập như vậy nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để lựa chọn 1 hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa nhỏ trỏ chuột tại ô đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát điểm từ 1 ô góc mang lại ô ở góc cạnh đối diện

Câu 18. Để lựa chọn một khối bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa nhỏ trỏ chuột tại ô đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc mang đến ô ở góc đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá bán trị trong số ô C1 và C2, tiếp đến chia cho giá trị vào ô B3. Cách làm nào đúng trong các công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20. Để chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột.

C. Đưa bé trỏ chuột tại vị trí đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ một ô góc đến ô ở góc đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho công dụng bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các bước nhập công thức vào ô tính:

A. Gõ lốt = → nhập công thức → lựa chọn ô tính → nhấn Enter

B. Gõ vết = → chọn ô tính → nhập cách làm → thừa nhận Enter

C. Chọn ô tính → gõ vết = → nhập cách làm → dìm Enter

D. Chọn ô tính → nhập bí quyết → gõ vết = → dấn Enter

Câu 23. Đưa con trỏ chuột cho tên cột rồi nháy con chuột tại nút thương hiệu cột sẽ là thao tác:

A. Chọn 1 hàng B. Lựa chọn một cột

C. Chọn một ô D. Lựa chọn một khối

Câu 24. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì công dụng trong ô tính này sẽ là:

A. 20 B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang rất được kích hoạt gồm gì không giống so với những ô tính còn lại?

A. Được tô màu đen.

B. Bao gồm con trỏ chuột phía trong đó.

C. Bao gồm đường viền nét đứt xung quanh.

D. Gồm viền đậm xung quanh.

Xem thêm: Code Tính Giai Thừa Trong C, Hướng Dẫn Sử Dụng 3 Cách Tính Giai Thừa Trong C

Câu 26. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì tác dụng trong ô tính này sẽ là:

A. Trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử phải tính tổng giá bán trị những ô A1 cùng C1, tiếp nối nhân với cái giá trị vào ô B1. Cách làm nào trong các các công thức sau đấy là đúng?