Tài liệu liên quan

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 7 môn đồ dùng lý trường thcs Hồng Đà, Phú thọ năm 2020 - 2021
một số đề thi cuối học tập kì 2 1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 PHÒNG GIÁO DUC - ĐÀO TẠO TP.PLEIKU TRƯỜNG TH - thcs NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 Thời gian: 90 phút ( Không đề cập phát đề) Mã đề: bài xích 1. (2đ). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 hợp tác và ký kết xóm được khắc ghi trong bảng sau: 45 45 40 40 35 40 30 45 35 40 35 40 35 45 45 35 45 40 30 40 a) Lập bảng “tần số” b) Tính số trung bình cùng và tra cứu Mốt của tín hiệu Bài 2.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 7

(1đ) Tính quý giá của đa thức P(x) = 5x 2 – 4x – 4. Tại x = - 2 bài bác 3. (1,5đ) cho những đa thức A(x)= 5x 3 – 4x 2 – 3x + 2 ; B(x) = x 3 + 3x 2 – 4x – 4 a) Tính A(x) + B(x) b) Tìm nhiều thức C(x) thế nào cho C(x) + A(x) = B(x) bài xích 4. (1,5đ). Search nghiệm của những đa thức sau: a) 24 + 4x b) 9 3 4 4 x − bài bác 5. (1,5đ) mang đến ABC ∆ bao gồm µ µ 0 0 55 , 80A B= = . a) Tính số đo góc C b) So sánh những cạnh của ABC ∆ bài xích 6. (2,5đ) mang đến ∆ABC vuông trên A bao gồm cạnh AB = 8cm, cạnh AC = 6cm . bên trên cạnh AB đem điểm D làm thế nào để cho AD = AC ( D nằm giữa A; B). Bên trên tia đối của tia CA đem điểm E làm thế nào để cho AE = AB ( C nằm giữa A; E). Kẻ AH là đường cao của ∆ABC. Đường trực tiếp AH cắt DE trên M ( M nằm giữa D; E ) a) Tính độ nhiều năm cạnh BC b) minh chứng ∆ABC = ∆AED c) chứng tỏ AM là trung con đường của ∆ADE không còn D C B A 2. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TOÁN LỚP 7 thời hạn : 90 phút ( không đề cập tg phát đề ) PHẦN I: Trắc nghiệm rõ ràng (3điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Đơn thức nào đồng dạng với đối chọi thức 2x 2 y: A. –5x 2 y B.xy 2 C.2xy 2 D.2xy Câu 2: Đơn thức – 1 2 x 2 y 5 z 3 gồm bậc: A. 2 B. 10 C. 5 D. 3 Câu 3: Biểu thức : x 2 +2x, tại x = -1 có mức giá trị là : A. 3 B. –3 C. –1 D. 0 Câu 4: Cho phường = 3x 2 y – 5x 2 y + 7x 2 y, hiệu quả rút gọn p là: A. 5x 6 y 3 B. 15x 2 y C. X 2 y D. 5x 2 y Câu 5: đến hai nhiều thức:A = 2x 2 + x –1; B = x –1. Kết quả A – B là: A. 2x 2 + 2x B. 2x 2 C.2x 2 +2x+2 D. 2x 2 2 Câu 6: A(x) = 2x 2 + x –1 ; B(x) = x –1. Tại x =1, nhiều thức A(x) – B(x) bao gồm quý giá là : A. 0 B. 1 C. 2 D. –1 Câu 7: x = – 1 là nghiệm của nhiều thức như thế nào sau đây: A. X 2 + 1 B. X + 1 C. 2x + 1 2 D. X –1 Câu 8: tía độ dài nào dưới đó là độ dài ba cạnh của một tam giác : A. 2cm, 4cm, 6cm B. 1cm, 3cm, 5cm C. 2cm, 3cm, 4cm D. 2cm, 3cm, 5cm Câu 9: ABC∆ µ A =90 0 , µ B =30 0 thì tình dục giữa bố cạnh AB, AC, BC là: A. BC > AC > AB B. AC > AB > BC C. AB > AC > BC D. BC > AB > AC Câu 10: cho hình vẽ mặt ( hình 1 ) đối chiếu AB, BC, BD ta được: ( hình 1 ) A . AB BC > BD C. BC > BD > AB D. BD 2 2 3 3 2 2 5 1 1 a . 2x y . Xy .( 3xy) ; b. (-2x y) .xy . Y 4 2 - Câu 15: ( 1,5 điểm ). Mang đến hai đa thức P(x) = 2x 3 - 2x + x 2 +3x +2 . Q(x) = 4x 3 - 3x 2 - 3x + 4x -3x 3 + 4x 2 +1 . A. Rút gọn gàng P(x) , Q(x) . B. Chứng minh x = -1 là nghiệm của P(x) , Q(x) . C. Tính R(x) làm sao cho Q(x) + R(x) = P(x) Câu 16: (2,0 điểm) đến ABC ∆ cân tại A ( ) 0 90A CE c/ BÂM > MÂC d/ Biết AM = trăng tròn dm ; BC = 24dm . Tính AB = ? Câu 4 (1đ): a/ bao giờ thì a hotline là nghiệm của đa thức Q(x) ? b/ search nghiệm của nhiều thức : Q(x) = 2x 2 + 3x hết KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Toán 7 (thời gian 90 phút) 7.

Xem thêm: Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Ở Thực Vật, Củng Cố Kiến Thức

ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) mang lại a) Rút gọn gàng A với tìm bậc của A. b) Tính quý giá của A cùng với x = -1, y = 2 Câu 2: (1,5 điểm) Điểm kiểm tra học kỳ môn toán của học sinh một lớp 7 cho ở bảng sau: Điểm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 3 3 8 5 5 3 1 N = 30 a) kiếm tìm số trung bình cộng điểm soát sổ của lớp đó? b) search mốt của dấu hiệu? Câu 3: (3điểm) mang lại hai nhiều thức: P(x) = 11 – 2x 3 + 4x 4 + 5x – x 4 – 2x Q(x) = 2x 4 – x + 4 – x 3 + 3x – 5x 4 + 3x 3 a) Thu gọn gàng và chuẩn bị xếp những đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến. b) Tớnh P(x) + Q(x) c) Tỡm nghiệm của nhiều thức H(x) = P(x) + Q(x) Câu 4: (3,5điểm) mang lại tam giỏc ABC cú AB = AC = 13cm , BC = 10cm; AM là trung tuyến. a) hội chứng minh: ABM = ACM. b) Tính độ nhiều năm AM. c) hotline H là trực tâm của tam giác. Minh chứng 3 điểm A, H, M trực tiếp hàng. 2 2 2 2 2 1 A 3x y 2x y 5x.xy x y 1 2 = + − + + ∆ ∆ 8. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II TRƯỜNG thcs HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Toán ; Khối : 7 ĐỀ :02 thời hạn làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm cho bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi với mã đề vào tờ giấy làm bài.) Câu1: (1 điểm) a. Ao ước nhân hai đối kháng thức ta làm như vậy nào? b. Áp dụng: Tính tích của -3xy 2 với 6x 3 yz Câu 2: (1 điểm) a. Nêu đặc điểm ba con đường trung tuyến của tam giác. B. Áp dụng: mang đến MNP, MQ là mặt đường trung tuyến (QЄNP). G là trọng tâm. Tính MG biết MQ = 12cm. Câu 3: (2,5 điểm) Điểm khám nghiệm môn Toán của 30 các bạn trong lớp 7B được lưu lại như sau: 7 9 3 6 10 8 9 4 5 6 5 3 5 7 6 6 7 6 8 7 4 5 6 8 7 5 6 7 4 5 a. Tín hiệu ở đó là gì? b. Lập bảng tần số? c . Tính số vừa phải cộng. Câu 4: (2,5 điểm) cho hai nhiều thức: P(x) = 3x 3 –x -5x 4 -2x 2 +5 Q(x) = x 2 –x – 8 + 4x 4 -3x 3 <...>... 9 ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC 20 12 - trăng tròn 13 MÔN: TOÁN 7 ĐỀ BÀI bài bác 1 (1,5 điểm) a) tra cứu tích của hai solo thức sau rồi cho biết thêm hệ số và bậc của solo thức thu được: 1 2 2 x y 4 cùng 2 − xy 3 5 3x y − 5 x + 1 2 b) Tính quý hiếm của biểu thức bài 2( 1,5 điểm) trên x = 2 y= , 1 3 thời gian làm bài bác tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7. .. Phút) của 30 học sinh được đánh dấu như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7 8 9 8 10 10 8 7 5 14 14 5 8 8 14 a) Lập bảng tần số b) tìm kiếm số trung bình cộng và kiếm tìm mốt của dấu hiệu Bài 3 (3 điểm) cho hai đa thức: A( x) = −4 x 5 − x 3 + 4 x 2 + 5 x + 7 + 4 x 5 − 6 x 2 B( x) = −3 x 4 − 4 x3 + 10 x 2 − 8 x + 5 x3 − 7 + 8 x a) Thu gọn mỗi nhiều thức bên trên rồi thu xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của trở nên b) Tính