Tổng hợp bộ 3 đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 bao gồm đáp án và lí giải giải bỏ ra tiết. Bám sát nội dung kiểm tra của các trường thcs trên toàn quốc. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 6


Nội dung bài viết

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì một năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống có lời giải chi tiết của các em học viên là khôn cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công đọc Bộ 3 đề thi học tập kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được reviews có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên toàn nước , cung cấp các em làm cho quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 6 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại đây.

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: Trong những số sau, số phân tách hết cho cả 3; 5 với 9 là:

A. Năm nhâm thìn B. Năm ngoái C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 phân chia hết cho:

A. 8. B. 3 . C. 5. D. 7.

Câu 4: Kết trái của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510 B. 52 C. 55 D. 255

Câu 5: Cho a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: Sắp xếp những số nguyên sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo sản phẩm tự giảm dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9  B. -9, -|-7|, 3, -1, 0 C. -|-7|, 3, 0, -1, -9 D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: Cho M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ M C. -2; -1; 0 ⊂ M D. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: Kết quả của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: Trên tia Ox lấy hai điểm A, B thế nào cho OA = 2cm; OB = 4cm. Khi đó:

A. Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A B. AB = 9cm C. Tia OA trùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Câu 10: Cho M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB ,biết AM = 4cm. Khi ấy dộ dài đoạn thẳng AB là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D.12cm

Câu 11: Cho đoạn thẳng AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm trong lòng hai đầu đoạn thẳng AB sao để cho AB = 3BM. Khi ấy độ dài đoạn trực tiếp AM bằng:

A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA = MB. B. MA= MB = AB/2. C. MA + MB = AB. D. Toàn bộ đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) tiến hành phép tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. B) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Search x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8 b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học viên khối 6 của trường trung học cơ sở Hòa Phú. Hiểu được khi xếp mặt hàng 6, sản phẩm 8 với hàng 9 để tập dân vũ thì vừa đủ và số học viên khối 6 trong vòng từ 200 đến 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) trên tia Ox rước 2 điểm A với B sao để cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O và B không? vị sao?

b) so sánh OA với AB.

c) chứng tỏ điểm A là trung điểm của OB.

d) đem điểm C trên tia Ox làm thế nào cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Bài 5: (1 điểm) cho A = 20 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Minh chứng rằng A và B là hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi đáp án chọn hợp lý cho 0,5 điểm


Bài - câu Đáp án Biểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

 

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

 

0,25

 

0,25

2

(1,0 điểm)

 

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

 

 

 

0,25

 

 

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 hay x = 2

 

 

0,25

 

0,25

 

3

(1,5 điểm)

Gọi số học viên khối 6 của trường thcs Hòa Phú là a (a ∈ N với 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 .

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - 20 = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A cùng B là nhì số tự nhiên liên tiếp

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25


Chú ý:

+ những cách giải không giống đúng, chặt chẽ, đầy đủ vẫn mang đến điểm buổi tối đa. Riêng bài xích tính hợp lý và phải chăng nếu tính được phải chăng mà bên cạnh nhưng kết quả đúng chỉ mang lại nửa số điểm. Nếu chỉ ghi luôn kết quả cuối cùng, ko có các bước giải: không cho điểm

+ Phần hình học cơ mà HS không vẽ hình hoặc vẽ hình không nên thì không chấm phần chứng minh có liên quan.

Đề thi Toán lớp 6 học kì một năm 2021 - Đề số 2

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số thành phần của tập thích hợp A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong số số sau đây chia hết đến 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. Kết trái của phép tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4. Trong những số: 2; 3; 6; 8 số làm sao là ước bình thường của 6 cùng 16 ?

A. 3 B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

Câu 6. Cho hình vẽ:

Điền vào chỗ trống trong tuyên bố sau: “Điểm ……... Nằm trong lòng hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8. (1,5 điểm) tìm kiếm x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học viên đi tham quan bằng ô tô. Tính số học viên đi thăm quan biết rằng ví như xếp 18 fan hay 24 người vào trong 1 xe hầu như vừa đủ cùng số học viên trong khoảng chừng từ 300 mang đến 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên Ox lấy điểm A cùng B thế nào cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao?

b) đối chiếu OA và AB ?

c) Điểm A liệu có phải là trung điểm của OB không? vì chưng sao?

Câu 11. (1,0 điểm) tra cứu số thoải mái và tự nhiên n làm sao để cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 2

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.


Phần đáp án câu tự luận:

Tổng câu trường đoản cú luận: 5.

Câu 7(1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 523

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý làm bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9(1,0 điểm) Một trường tổ chức cho học viên đi thăm quan bằng ô tô. Tính số học viên đi thăm quan biết rằng nếu xếp 18 tín đồ hay 24 người vào trong 1 xe hầu như vừa đủ với số học sinh trong khoảng chừng từ 300 cho 400.

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Gọi số học sinh đi tham quan du lịch là a. (a ∈ N)

Ta bao gồm a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 đề nghị a BC (18; 24) và 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

do đó BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 vì chưng 300 ≤ a ≤ 400 bắt buộc a = 360 Vậy số học sinh đi tham quan du lịch là 360 học tập sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, trên Ox rước điểm A với B làm thế nào để cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình thiết yếu xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao?

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Điểm A nằm trong lòng O và B

Vì trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> nhưng 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước phương án vấn đáp đúng ra tờ giấy kiểm tra.

1. Tập đúng theo B = {3; 4; 5; 6), số bộ phận của tập hòa hợp là:

A. 5; B. 6; C. 4; D. 8.

2. Hiệu quả của phép tính 58. 52 là:

A. 58; B. 510; C. 56; D. 516.

3. Phương pháp viết nào sau đây được call là phân tích số 80 ra vượt số nguyên tố

A. 80 = 42.5; B. 80 = 5.16; C. 80 = 24.5; D. 80 = 2.40.

4. Mang đến 3 điểm A,B,C thẳng sản phẩm biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 7cm, trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không tồn tại điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho những thông tin: (- 58); 18; 3. Nên lựa chọn thông tin cân xứng rồi điền vào từng nơi (...) trong các câu sau rồi ghi tác dụng lựa lựa chọn đó vào giấy kiểm tra.

1. Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm K nằm giữa MN, biết KM = 5 cm thì đoạn thẳng KN =.....cm.

2. Tác dụng của phép tính : (- trăng tròn ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho các số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết những số trong tứ số trên:

a) phân tách hết mang lại 2

b) chia hết cho tất cả 3 với 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện nay phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) một số trong những sách ví như xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển phần đông vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong tầm từ 400 cho 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) cho đường trực tiếp xy với điểm O nằm trê tuyến phố thẳng đó. Bên trên tia Ox lấy điểm E làm sao cho OE = 4cm. Trên tia Oy đem điểm G làm sao cho EG = 8cm.

a) vào 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn sót lại ? bởi vì sao ?

b) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp OG.

c) cho biết điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG ko ? vì chưng sao?

Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 3


Câu Ý Nội dung/ đáp án Điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  
(2,0 điểm) 1 C 0,5
2 B 0,5
3 C 0,5
4 A 0,5
(1,0 điểm) 1 3 0,5
2 18 0,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
(1,0 điểm) a Các số chia hết cho 2: 576, 756 0,5
b Số phân chia hết mang lại 3 với 5: 675, 765 0,5

 

2

(1,0 điểm)

a

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8

= 2 + 40 = 42

0,25

0,25

b

25.26 + 74.25 = 25.(26 + 74)

= 25.100 = 2500

0,25

0,25

 

 

 

 

3

(1,0 điểm)

 

a

x + 72 = 36

x = 36 - 72

x = -36

 

0,25

0,25

b

|x+2| - 4 = 6

|x+2| = 6 + 4

|x+2| = 10 x+2 = 10 hoặc x + 2 = -10

Nếu: x + 2 = 10 ⇒ x = 8

Nếu: x + 2 = -10 ⇒ x = -12

 

 

0,25

 

0,25

 

 

4

(2,0 điểm)

 

 

Gọi số sách cần tìm là a thì a∈BC(12,15,18) và

400


Tham khảo một số đề thi cuối học tập kì 1 lớp 6 môn Toán khác:

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo.

Xem thêm: Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Đến Hết Thế Kỉ 20

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán không giống được cập nhật liên tục tại chăm trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài đặt về cỗ 3 đề thi học tập kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) tệp tin Word, pdf hoàn toàn miễn phí!