Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 năm 2018 – 2019Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán theo Thông tứ 22

Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 1

1.Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1năm 2019 – 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 toán 1

1) các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu tương thích điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 …. 6 + 2

A. >

B.

*

A. Có 2 hình tam giác

B. Bao gồm 3 hình tam giác

II. Phần từ bỏ luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)nămhaiba………..………..

……………………76

Bài 2: Tính (2 điểm)

*

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =………..

7 – 1 = ………………

10 + 0 – 4 = ………..

9 – 3 + 3 =…………….

Bài 4: Số? (1điểm)…… + 2 = 29 – …… = 9

Bài 5: Viết phép tính phù hợp (1 điểm).

Xem thêm: Năm 2014 Mệnh Gì ? Tuổi Giáp Ngọ Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Năm 2014 Là Năm Con Gì, Mệnh Gì, Màu Gì

a.

*

b. Viết phép tính tương thích (1 điểm).

*