Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 sử 10 trắc nghiệm

**Xem thêm: Bói Ngày 3 Tháng 11 Là Cung Gì ? Đặc Điểm Người Sinh Ngày 3/11 Là Cung Gì

Chương 1: xóm hội nguyên thủy bài xích 1: Sự xuất hiện loài bạn và bè phái người nguyên thủy bài bác 2: buôn bản hội nguyên thủy Chương 2: xã hội cổ đại bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông bài bác 4: Các non sông cổ đại châu âu - Hi Lạp cùng Rô - Ma Chương 3: trung hoa thời phong con kiến bài 5: trung quốc thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong con kiến bài xích 6: Các nước nhà Ấn Độ và văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ bài 7: Sự phân phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông phái nam Á thời phong kiến bài xích 8: Sự xuất hiện và trở nên tân tiến các quốc gia chính sống Đông nam giới Á bài 9: vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài bác 10: Thời kì sinh ra và cải cách và phát triển của cơ chế phong kiến Tây Âu (từ ráng kỉ V đến nạm kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời gian trung đại bài 12: Ôn tập: lịch sử hào hùng thế giới bạn nguyên thủy, thượng cổ và trung đại Chương 1: việt nam từ thời nguyên thủy đến nắm kỉ X bài bác 13: việt nam thời kì nguyên thủy bài bác 14: Các tổ quốc cổ đại trên giang sơn Việt phái nam bài xích 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc tranh đấu giành độc lập dân tộc (từ vậy kỉ II TCN đến đầu gắng kỉ X) bài xích 16: Thời Bắc ở trong và các cuộc tranh đấu giành hòa bình dân tộc (từ ráng kỉ II TCN đến đầu cầm cố kỉ X) Chương 2: việt nam từ chũm kỉ X đến cố kỉnh kỉ XV bài 17: quy trình hình thành với phát triển ở trong phòng nước phong loài kiến (từ thay kỉ X đến thay kỉ XV) bài bác 18: Công cuộc sản xuất và phát triển tài chính trong các thế kỉ X-XV bài bác 19: đông đảo cuộc nội chiến chống nước ngoài xâm ở những thế kỉ X-XV bài xích 20: gây ra và cải tiến và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: việt nam từ thế kỉ XVI đến gắng kỉ XVIII bài bác 21: Những thay đổi của đơn vị nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình kinh tế tài chính ở các thế kỉ XVI-XVIII bài 23: trào lưu Tây Sơn cùng sự nghiệp thống nhất khu đất nước, đảm bảo an toàn tổ quốc cuối nạm kỉ XVIII bài 24: tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: vn ở nửa đầu thay kỉ XIX bài xích 25: tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu cụ kỉ XIX) bài xích 26: tình hình xã hội ở nửa đầu cầm kỉ XIX và phong trào đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt phái nam từ nguồn gốc đến giữa nuốm kỉ XIX bài bác 27: quá trình dựng nước và giữ nước bài 28: truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong loài kiến Chương 1: các cuộc cách mạng bốn sản (Từ giữa cầm kỉ XVI mang lại cuối vậy kỉ XVIII) bài bác 29: biện pháp mạng Hà Lan và cách mạng bốn sản Anh bài 30: cuộc chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ bài 31: biện pháp mạng tư sản Pháp cuối nỗ lực kỉ XVIII Chương 2: những nước Âu - Mĩ (Từ giữa thay kỉ XVI mang đến cuối nuốm kỉ XVIII) bài xích 32: giải pháp mạng công nghiệp nghỉ ngơi châu Âu bài bác 33: ngừng cách mạng tứ sản ngơi nghỉ châu Âu cùng Mĩ giữa thay kỉ XIX bài bác 34: các nước tư bản chuyển sang tiến trình đế quốc nhà nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu vậy kỉ XIX đến đầu nuốm kỉ XX) bài bác 36: Sự ra đời và cách tân và phát triển của trào lưu công nhân bài 37: Mác với Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của nhà nghĩa làng mạc hội công nghệ bài 38: Quốc tế trước tiên và công xã Pa-ri 1871 bài bác 39: quốc tế thứ nhị bài 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu nỗ lực kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử vẻ vang 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử 10 học tập kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 học tập kì 2 tất cả đáp án