SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ (Đề thi chính thức)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt CHUYÊN QUỐC HỌC NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HÓA HỌC (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa) Thời gian làm cho bài: 150 phút (không kể thời hạn giao đề)

Bài I: (2,5 điểm) 1. Chỉ dùng một dung dịch thử nhất hãy phân biệt những chất bột bao gồm màu tương từ bỏ nhau, chứa trong những lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viêt những phương trình phản bội ứng hóa học xảy ra.

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 chuyên hóa quốc học huế

2. Mang đến hon hp chât ran gôm FeS2, CuS, Na2O. Ch dưc sử dụng thêm nưc và những diêu kien cân nặng thiêt (nhiet do, xúc tác, ...). Hãy trình diễn phưng pháp và viêt các phưng trình bội phản ứng hóa h ọc xảy ra de diêu chê FeSO4, Cu(OH)2.


Bài II: (1,5 điểm) cho sơ đồ đưa hóa sau:

*

Tìm các chất hữu cơ ứng với các chữ cái A, B, C, ... . Viết những phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ các điều kiện. Biêt A là 1 trong loại gluxit, lúc đốt cháy trọn vẹn A thu được cân nặng H2O và CO2 theo tỉ trọng 33: 88 với C, D, E là các hợp chất tất cả cùng sô nguyên tố cacbon.

Bài III: (2 điểm)

1. Cho 1 lượng kim loại M bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch CuSO4, sau bội phản ứng khối lượng hóa học rắn thu được vội 3,555 lần khối lượng M đem dùng. Phương diện khác, nếu cần sử dụng 0,02 mol sắt kẽm kim loại M tác dụng H2SO4 loãng rước dư thì thu dưc 0,672 lít khí (dktc). Xác dnh kim loi M.

2. Khi triển khai phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen ( 15000C và đk thích hợp) thu được láo hợp khí X gồm metan, axetilen và hidro. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO2. Tính khối lượng láo lếu hơp X sẽ đem đốt.


Bài IV: (2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm C3H8 cùng hydrocacbon A chiếm được 22 gam CO2 với 10,8 gam H2O. 1. Tính thể tích bầu không khí cần dùng để làm đốt cháy hết các thành phần hỗn hợp Y (Biết các khí hầu như đo ngơi nghỉ đktc và trong không khí oxi chiếm 20% thể tích). 2. Khẳng định công thức phân tử, cách làm cấu tạo củaa A.

Bài V: (2 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam láo hợp muối bao gồm KCl, MgCl2 với NaCl vào nước, rồi tiếp tế đó 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau bội nghịch ứng nhận được dung dịch A và kết tủa B. Mang đến 2,4 gam Mg vào dung dch A, lúc phản ứng chấm dứt lọ c bóc tách riêng chất rắn C cùng dung dịch D. Cho tổng thể chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản bội ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm xuống 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọ c mang kết tủa mang nung mang lại khối lượng không đổi được 4 gam hóa học rắn E. Tính tỷ lệ khối lượng những muối gồm trong lếu hợp ban đầu.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm X1 X2 Thỏa Mãn X1≪2≪X2


Cho: Ag = 108 ; na = 23; K = 39 ; Mg = 24 ; fe = 56 ; Cu = 64; Zn = 65 ; Al = 27 ; Mn = 55 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; N = 14 ; C = 12 ; H = 1.