STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52760101 Công tác buôn bản hội D01; D14 19.5
2 52760101 Công tác xóm hội C00 21.5
3 52580112 Đô thị học A00; A01; D01; D14 ---
4 52340103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D01; D14 22.25
5 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 24.25
6 52320303 Lưu trữ học D01; D14 17
7 52320303 Lưu trữ học C00 18
8 52320201 Thông tin học C00 20.75
9 52320201 Thông tin học A01; D01; D14 19
10 52320101 Báo chí D01; D14 22.25
11 52320101 Báo chí C00 25
12 52310501 Địa lý học D15 19.44
13 52310501 Địa lý học C00 21.88
14 52310501 Địa lý học A01; D01 19.5
15 52310401 Tâm lý học C00 23.5
16 52310401 Tâm lý học B00; D01; D14 21.5
17 52310302 Nhân học D01; D14 17.75
18 52310302 Nhân học C00 18.75
19 52310301 Xã hội học A00; D01; D14 19.5
20 52310301 Xã hội học C00 22.5
21 52310206 Quan hệ quốc tế D01; D14 22.25
22 52220340 Văn hóa học D01; D14 20
23 52220340 Văn hóa học C00 22
24 52220330 Văn học D14 20.81
25 52220330 Văn học D01 20.62
26 52220330 Văn học C00 22.25
27 52220320 Ngôn ngữ học D14 20.7
28 52220320 Ngôn ngữ học D01 20.58
29 52220320 Ngôn ngữ học C00 22.25
30 52220310 Lịch sử D14 17.75
31 52220310 Lịch sử D01 16.5
32 52220310 Lịch sử C00 17.5
33 52220301 Triết học D01; D14 17
34 52220301 Triết học C00 20
35 52220301 Triết học A01 16.5
36 52220217 Hàn Quốc học D01; D14 21
37 52220216 Nhật bản học D06 20.18
38 52220216 Nhật bản học D01; D14 22.25
39 52220213 Đông phương học D01; D04; D14 20.75
40 52220208 Ngôn ngữ Italia D05 17.42
41 52220208 Ngôn ngữ Italia D03 ---
42 52220208 Ngôn ngữ Italia D01 17.18
43 52220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 19.61
44 52220205 Ngôn ngữ Đức D05 22.28
45 52220205 Ngôn ngữ Đức D01 18.51
46 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 19.25
47 52220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03 19
48 52220202 Ngôn ngữ Nga D02 21.29
49 52220202 Ngôn ngữ Nga D01 16.5
50 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.41
51 52140101 Giáo dục học B00; C01 ---
52 52140101 Giáo dục học D01 17.5
53 52140101 Giáo dục học C00 19.5

*

QSX-Trường đại học Khoa học tập Xã Hội với Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

Website chính: hcmussh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38221909 – Số nội bộ: 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

coi trang tổng hòa hợp của trường QSX-Trường đh Khoa học tập Xã Hội cùng Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)