STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234D01, D15, D04, D450
2 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233D01, D15, D03, D440
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D15, D04, D450
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D14, D150
5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231D01, D14, D150
6 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D15, D06, D430
7 Quốc tế học 7310601D01, D14, D150
8 Ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D15, D03, D440
9 Việt Nam học 7310630D01, D14, D150
10 Ngôn ngữ Nga 7220202D01, D15, D02, D420
11 Ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D150
12 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234D01, D15, D04, D45, XDHB25.75Học bạ
13 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233D01, D15, D03, D44, XDHB18Học bạ
14 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D15, D04, D45, XDHB26Học bạ
15 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D14, D15, XDHB26.5Học bạ
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231D01, D14, D15, XDHB27.5Học bạ
17 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D15, D06, D43, XDHB25Học bạ
18 Quốc tế học 7310601D01, D14, D15, XDHB18Học bạ
19 Ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D15, D03, D44, XDHB18Học bạ
20 Việt Nam học 7310630D01, D14, D15, XDHB18Học bạ
21 Ngôn ngữ Nga 7220202D01, D15, D02, D42, XDHB18Học bạ
22 Ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, XDHB25.5Học bạBạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ huế


*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Văn Bản Làng Của Kim Lân, Ý Nghĩa Nhan Đề Truyện Ngắn Làng

*