STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB37Xét học tập bạAnh*2
2 ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, XDHB35.5Xét học tập bạAnh*2
3 buôn bản hội học 7310301D14, XDHB31.5Xét học tập bạVăn*2
4 vn học 7310630D14, XDHB34Du lịch và lữ hànhXét học tập bạVăn*2
5 nước ta học 7310630QD14, XDHB34Du định kỳ và cai quản du lịchXét học tập bạVăn*2
6 quản ngại trị marketing 7340101D01, XDHB37Quản trị mối cung cấp nhân lựcAnh*2Xét học tập bạ
7 quản ngại trị marketing 7340101ND01, XDHB35.75Quản trị quán ăn - khách sạnXét học tập bạAnh*2
8 sale 7340115D01, XDHB37.5Xét học tập bạAnh*2
9 kinh doanh quốc tế 7340120D01, XDHB37.5Xét học tập bạToán*2
10 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201D01, XDHB36Xét học tập bạToán*2
11 kế toán 7340301D01, XDHB35.5Xét học tập bạToán*2
12 dục tình lao đụng 7340408D01, XDHB28Xét học bạToán*2
13 qui định 7380101D14, XDHB36Xét học tập bạVăn*2
14 mức sử dụng 7380101D01, XDHB36Xét học tập bạAnh*2
15 technology sinh học tập 7420201B08, XDHB33.25Xét học bạSinh*2
16 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301B08, XDHB26Xét học tập bạToán*2
17 Khoa học môi trường 7440301D07, XDHB26Xét học bạToán*2
18 Toán áp dụng 7460112A01, XDHB28Xét học bạToán*2
19 thống kê 7460201A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
20 Khoa học máy vi tính 7480101A01, XDHB36.5Xét học bạToán*2
21 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102A01, XDHB34.5Xét học bạToán*2
22 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A01, XDHB37Xét học tập bạToán*2
23 technology kỹ thuật môi trường 7510406B08, XDHB26Xét học tập bạToán*2
24 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406D07, XDHB26Xét học bạToán*2
25 chuyên môn cơ điện tử 7520114A01, XDHB31.75Xét học bạToán*2
26 Kỹ thuật điện 7520201A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
27 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
28 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216A01, XDHB32.5Xét học tập bạToán*2
29 kỹ thuật hoá học 7520301D07, XDHB33Xét học tập bạHóa*2
30 quy hướng vùng và đô thị 7580105A01, XDHB27Xét học tập bạToán*2
31 Kỹ thuật xây đắp 7580201A01, XDHB29Xét học bạToán*2
32 quản lý thể dục thể dục 7580205A01, XDHB27Xét học bạToán*2
33 dược khoa 7720201D07, XDHB35.5Xét học bạHóa*2
34 công tác làm việc xã hội 7760101D14, XDHB27Xét học bạVăn*2
35 cai quản thể dục thể dục 7810301D01, XDHB31.5kinh doanh thể dục thể thao và tổ chức sự kiệnXét học bạ, Anh*2
36 Golf 7810302D01, XDHB27Xét học tập bạAnh*2
37 bảo hộ lao rượu cồn 7850201B08, XDHB27Xét học tập bạToán*2
38 bảo lãnh lao hễ 7850201D07, XDHB27Xét học tập bạToán*2
39 ngôn ngữ Anh F7220201D01, XDHB33.5Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
40 nước ta học F7310630QD14, XDHB27Du định kỳ và quản lý du lịch_Chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
41 quản ngại trị kinh doanh F7340101D01, XDHB35.5Quản trị mối cung cấp nhân lực, quality caoXét học bạ, Anh*2
42 cai quản trị sale F7340101ND01, XDHB33Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn, unique caoXét học tập bạ, Anh*2
43 marketing F7340115D01, XDHB36Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
44 marketing quốc tế F7340120D01, XDHB36.5Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
45 Tài chính - bank F7340201D01, XDHB33Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
46 kế toán F7340301D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
47 giải pháp F7380101D14, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
48 hiện tượng F7380101D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
49 công nghệ sinh học tập F7420201B08, XDHB27Chất lượng caoXét học tập bạ, Sinh*2
50 Khoa học laptop F7480101A01, XDHB32Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
51 Kỹ thuật phần mềm F7480103A01, XDHB33Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
52 Kỹ thuật năng lượng điện F7520201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
53 Kỹ thuật điện tử - viễn thông F7520207A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
54 Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá F7520216A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
55 Kỹ thuật tạo F7580201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
56 ngôn từ Anh N7220201D01, XDHB28phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
57 nước ta học N7310630D14, XDHB27Du lịch và lữ hành, unique caoXét học tập bạ, Văn*2
58 cai quản trị marketing N7340101ND01, XDHB29Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạnphân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
59 kinh doanh N7340115D01, XDHB29phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
60 kế toán tài chính N7340301D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Toán*2
61 quy định N7380101D14, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Văn*2
62 pháp luật N7380102D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
63 Kỹ thuật phần mềm N7480103A01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Toán*2Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh tôn đức thắng


*Xem thêm: Chuyên Đề Nghiệm Của Đa Thức Một Biến Toán 7, Các Dạng Bài Tập Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

*