chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi diện tích s toàn phần của hình chén bát diện hầu hết cạnh bằng (2a) là

A (4a^2sqrt 3 )B (8a^2sqrt 3 )C (dfraca^2sqrt 3 4)D (dfraca^2sqrt 3 8)

Phương pháp giải:

Bát diện phần đông là đa diện bao gồm 8 phương diện là những tam giác đều bằng nhau.

Bạn đang xem: Diện tích bát diện đều

- Tính diện tích s 1 phương diện của bát diện. Thực hiện công thức tính nhanh diện tích s tam giác đa số cạnh (a) là (S = dfraca^2sqrt 3 4).

- diện tích toàn phần bát diện đều bởi 8 lần diện tích một mặt.


Lời giải chi tiết:

Tam giác đều có cạnh bởi 2a có diện tích s (S = dfracsqrt 3 4left( 2a ight)^2 = a^2sqrt 3 .)

Vậy diện tích toàn phần của chén bát diện gần như là (8a^2sqrt 3 .)

Chọn B.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 11 Chương 1, Please Wait


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.