Vật Lý 11 bài bác Điện tích. Định cách thức Cu-lông: lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa Điện tích. Định mức sử dụng Cu-lông: giúp học viên nắm vững kỹ năng ngắn gọn


*

3. Xúc tiến điện. Hai các loại điện tích

Có hai loại điện tích, là điện tích dương (q > 0) và điện tích âm (q 0).

Bạn đang xem: Điện tích định luật cu-lông

Các điện tích khác một số loại (tức trái vệt nhau, q1.q2 ) thì hút nhau.Các năng lượng điện cùng loại (tức thuộc dấu nhau, q1.q2 > 0) thì đẩy nhau.

4. Định pháp luật Cu-lông

Phát biểu: Lực hút tuyệt lực đẩy thân hai năng lượng điện tích vị trí đặt trong chân không có phương trùng với con đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, bao gồm độ lớn tỉ lệ thuận cùng với tích những độ lớn của hai năng lượng điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức độ lớn : (F=kfrac q_1q_2 ightr^2.)

Trong đó: q1, q.2 là điện tích của các điện tích điểm .

r là khoảng cách giữa hai điện tích .

Xem thêm: Tác Dụng Của Nacl Trong Phản Ứng Xà Phòng Hóa : Lý Thuyết Và Bài Tập Ứng Dụng

k là thông số tỉ lệ, k = 9.109 .

5. Hằng số điện môi