Lý thuyết:

Định nghĩa:Với số

*
số
*
được hotline là căn bậc nhì số học của
*
Số 0 cũng được gọi là căn bậc nhị số học tập của 0.

Bạn đang xem: Điều kiện của căn bậc 3

Chú ý:Với

*
ta có: Nếu
*
thì
*
*

Nếu

*
*
thì
*

Ta viết:

*

Phép tìm kiếm căn bậc nhì số học của một vài được gọi làphép khai phương.

So sánh:Với nhị số

*
*
không âm, ta có

*
là một biểu thức đại số, fan ta gọi
*
là căn thức bậc nhì của
*
còn
*
được điện thoại tư vấn là biểu thức lấy căn tốt biểu thức dưới vệt căn.

Xem thêm: Tiểu Sử Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Tiểu Sử, Nguyễn Thúc Thùy Tiên Là Ai

*
xác định (hay có nghĩa) khi
*
lấy cực hiếm không âm.Với các số
*
ta có
*
Có nghĩa là:

*
nếu
*
(tức là
*
lấy quý hiếm không âm);

*
nếu
*
*
ta có
*
tức là:

Nếu

*
*
thì
*

Nếu

*
*
thì
*

Với

*
*
*
ta có:

*

Trục căn ngơi nghỉ mẫu:

Với những biểu thức
*
*
0," />ta có:

*

Với những biểu thức
*
*
*
ta có:

*

Với những biểu thức
*
*
,
*
*
ta có:

*

Căn bậc bacủa một số

*
là số
*
sao cho
*
Chú ý:
*
a} ight)}^3}=sqrt<3>a^3=a." /> Căn bậc cha của số dương là số dương, của số âm là số âm và của số 0 là bao gồm số 0.