Đôi khi chúng ta làm vấn đề với một bảng tính Excel chứa được nhiều con số, tuy thế lại không thể triển khai các hàm toán học tập như cộng, trừ, nhân hoặc chia trên những con số này.

Có một số vì sao gây ra lỗi này nhưng có lẽ rằng phổ vươn lên là nhất là các con số này format dưới dạng văn phiên bản thay bởi định dạng số bắt buộc Excel sẽ không hiểu đó là số để triển khai các phép tính.

Chuyển định hình văn phiên bản thành số vào Excel

Thông thường xuyên Excel đã hiện thị chú ý ⚠ cho chính mình biết được các dữ liệu số nhưng đang rất được định dạng dưới dạng văn bản. Sau đó là 5 bí quyết mà chúng ta có thể tham khảo áp dụng.

1) sử dụng công cụ bình chọn lỗi của Excel

Nếu những Cells đựng giá trị hiện nay thị cam kết hiệu chú ý lỗi ⚠ thì các bạn có thể nhấn vào vào ký kết hiệu đó và chọn Convert to lớn Number để gửi về format số.


*