Tổng cùng hiệu của nhì vectơ

A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa tổng của hai vectơ với quy tắc tìm kiếm tổng

Cho nhì vectơ tuỳ ý
*
*
. Mang điểm A tuỳ ý, dựng
*
=
*
,
*
=
*
.

Bạn đang xem: Độ dài tổng 2 vecto

Khi kia

*
+
*
=
*
(h.1.7).

Với ba điểm M,N và p tuỳ ý ta luôn luôn có :

*
 +
*
 =
*
 (quy tắc cha điểm)


Tứ giác ABCD là hình bình hành, ta bao gồm (h. 1.8) :

*
 +
*
=
*
 (quy tắc hình bình hành).

2. Định nghĩa vectơ đối

Vectơ
*
là vectơ đối của vectơ
*
nếu như |
*
| = |
*
| với
*
,
*
) là nhị vectơ ngược hướng. Kí hiệu
*
= –
*
.Nếu
*
là vectơ đối của
*
thì
*
là vectơ đối của
*
tuyệt -(-
*
) = 
*
Mỗi vectơ đều có vectơ đối. Vectơ đối của
*
*
Vectơ đối của
*
*
.

3. Định nghĩa hiệu của nhị vectơ và quy tắc tìm hiệu

*
*
=
*
+ (-
*
) ;Ta gồm :
*
*
=
*
vói tía điểm O, A, B bất cứ (quy tắc trừ).

4. đặc điểm của phép cộng những vectơ

Với ba vectơ

*
,
*
,
*
bất kỳ ta có

*
+
*
=
*
+
*
. (tính chất giao hoán);(
*
+
*
) +
*
=
*
+ (
*
+
*
) (tính chất kết hợp);
*
+
*
=
*
+
*
=
*
(tính chất của vectơ – không);
*
+ (-
*
) = –
*
+
*
*

B. DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Vấn đề 1

Tìm tổng của nhì vectơ và tổng của khá nhiều vectơ

1. Phương pháp

Dùng đinh nghĩa tổng của nhị vectơ, quy tắc bố điểm, nguyên tắc hình bình hành với các đặc điểm của tổng các vectơ.

2. Những ví dụ

Ví dụ 1. mang đến hình bình hành ABCD. Nhì điểm M và N thứu tự là trung điểm của BC cùng AD.

a) search tổng của nhị vectơ

*
cùng
*
;
*
*
;
*
và 
*
,

b) minh chứng

*
+
*
=
*
+
*
.

Giải

a) Vì 

*
*
ta có

*
*
*
*

Vì 

*
*
, ta có 
*
*
*
*
*
*
*

*
=
*
, ta gồm
*
+
*
=
*
+
*
=
*
, với E là đỉnh của hình bình hành AMED.

b) do tứ giác AMCN là hình bình hành yêu cầu ta có

*
+
*
*

Vì tứ giác ABCD là hình bình hành bắt buộc

*
+
*
=
*

Vậy

*
+
*
=
*
+
*
.

Ví dụ 2. cho lục giác hầu hết ABCDEF trung tâm O.

Chứng minh

*
+
*
+
*
+
*
 +
*
+
*
=
*
.

GIẢI

Tâm O của lục giác phần đa là vai trung phong đối xứng của lục giác (h.1.10).

Ta bao gồm

*
+
*
=
*
,
*
+
*
=
*
,

*
*
*

Do đó:

*
*
*
*
*
*

= (

*
*
) + (
*
*
) + (
*
*
) = 
*
.

Ví dụ 3. Mang đến

*
,
*
là các vectơ khác
*
cùng
*
*
. Minh chứng các xác định sau :

a) nếu như

*
*
thuộc phương thì
*
+
*
thuộc phương với
*
;

b) ví như

*
với
*
thuộc hướng thì
*
+
*
thuộc hướng với 
*

GIẢI

Giả sử

*
=
*
*
=
*
,
*
+
*
=
*
.

a) giả dụ

*
với
*
thuộc phương thì bố điểm A, B, c thuộc thuộc một đường thẳng. Nhị vectơ
*
+
*
=
*
cùng
*
=
*
tất cả cùng giá, vậy bọn chúng cùng phương.

b) trường hợp

*
*
thuộc hướng, thì ba điểm A, B, C thuộc thuộc một con đường thẳng và B, C ở về một bên của Vậy
*
+
*
=
*
với
*
=
*
thuộc hướng.

Ví dụ 4. Mang lại ngũ giác các ABCDE trọng tâm O.

a) chứng minh rằng nhị vectơ 

*
*
và 
*
*
đề cùng phương với 
*
.

b) chứng tỏ hai vectơ 

*
và 
*
cùng phương.

GIẢI

a) hotline d là đường thẳng chứa OD thì d là 1 trong trục đối xứng của ngũ giác đều. Ta có 

*
*
*
, trong các số ấy M là đỉnh của hình thoi OAMB và thuộc d. Cũng giống như vậy, 
*
*
*
, trong những số ấy N ở trong d. Vậy 
*
*
và 
*
*
đông đảo cùng với 
*
vì chúng có chung quý hiếm d.

b) 

*
và 
*
cùng vuông góc cùng với d phải AB // EC, suy ra 
*
thuộc phương 
*
.

Vấn đề 2

Tìm vectơ đối với hiệu nhị vectơ

1. Phương pháp

Theo định nghĩa, để tìm hiệu 
*
– 
*
, ta làm cho hai cách sau:

– tra cứu vectơ đối của 

*
;

– Tính tổng 

*
+ (-
*
).

Vận dụng quy tác 
*
– 
*
*
với tía điểm O, A, B bất kì.

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Chứng minh -(

*
*
) = –
*
+ (-
*
).

Giải

a) giả sử 

*
*
*
*
. Vày đó 
*
*
*
*
*
*
.

b) nếu như I là trung điểm của đoạn AB thì IA = IB cùng hai vectơ 

*
*
ngược hướng. Vậy 
*
= –
*
.

Ngược lại. Nếu 

*
= –
*
thì IA = IB với hai vectơ 
*
*
ngược hướng. Vì thế A, I, B trực tiếp hàng. Vậy I là trung điểm của đoạn AB.

Ví dụ 3. cho tam giác ABC. Các điểm M, N và p lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) tìm hiệu 

*
*
*
*
*
*
*
*
.

b) Phân tích 

*
theo hai vectơ 
*
cùng
*
.

Giải

(Xem hình h.1.12)

a) 

*
*
*
;

*
*
*
*
*

(vì 

*
=
*
);

*
*
*
+
*
*

(Vì –

*
*
);

*
*
*
+
*
*

(Vì –

*
*

b) 

*
=
*
*
*
.

Vấn đề 3.

Tính độ dài của 

*
+
*
*
*

1. Phương pháp

Đầu tiên tính

*
+
*
=
*
,
*
*
=
*
. Tiếp nối tính độ dài những đoạn thẳng AB với CD bằng phương pháp gắn nó vào những đa giác nhưng ta có thể tính được độ dài những cạnh của chính nó hoặc bởi các cách thức tính trực tiếp khác.

2. Những ví dụ

Ví dụ 1. Cho hình thoi ABCD bao gồm

*
= 60° cùng cạnh là a. Gọi o là giao điểm hai đường chéo. Tính |
*
+
*
|, |
*
*
|, |
*
+
*

GIẢI

Vì tứ giác ABCD là hình thoi cạnh a và 

*
= 60° bắt buộc AC = a
*
, BD = a (h.1.13).

Ta có: 

*
+
*
*
nên

|

*
*
| = AC = a
*
;

*
– 
*
*
đề nghị |
*
– 
*
| = CA =
*
;

*
– 
*
*
– 
*
*
(vì 
*
*
).

Ví dụ 2. chứng tỏ các khẳng định sau:

a) giả dụ

*
với
*
cùng hướng thì |
*
+
*
| = |
*
| + |
*
|.

b) ví như

*
với
*
ngược hướng cùng |
*
| ≥ |
*
| thì |
*
+
*
| = |
*
| – |
*
|.

c) |

*
+
*
| ≤ |
*
| +|
*
|. Khi nào xảy ra lốt đẳng thức ?

Giải

Giả sử 

*
*
*
*
thì 
*
*
*
.

a) Nếu 

*
và 
*
thuộc hướng thì bố điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng và B nằm trong lòng A cùng C. Cho nên vì vậy AB + BC = AC (h.1.14).

Vậy |

*
*
| = AC = BC – AB = |
*
| – |
*
|.

b) Nếu 

*
và 
*
ngược hướng và |
*
| ≥ |
*
| thì cha điểm A, B, C thuộc một mặt đường thẳng và A nằm trong lòng B với C. Vì thế AC = BC – AB (h.1.15)

Vậy |

*
*
| = AC = BC – AB = |
*
– |
*
|.

c) từ các minh chứng trên suy ra rằng nếu 

*
và 
*
thuộc phường thì |
*
*
| = |
*
| + |
*
| hoặc |
*
*
|

Xét trường hợp 

*
và 
*
không cùng phương. Lúc đó A, B, C ko thẳng hàng.

Trong tam gác ABC ta tất cả hệ thức AC

Vậy trong các trường đúng theo ta phần đa có |

*
*
| ≤ |
*
| + |
*
|

Đẳng thức xảy ra khi 

*
và 
*
thuộc hướng.

Ví dụ 3. Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a gồm O là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Hãy tính |

*
– 
*
|, |
*
+
*
|, |
*
– 
*
|.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Họp Phụ Huynh Đầu Năm Trường Tiểu Học Mới Nhất Năm 2022

Giải

Ta bao gồm AC = BD = a

*
.

|

*
– 
*
| = 
*
– 
*
-->