Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho sự công dụng của thiết bị này lên đồ dùng khác, bộc lộ của nó là khiến ra tốc độ hoặc làm vật vươn lên là dạng.
Bạn đang xem: Độ lớn của lực

1/ màn trình diễn lực: bởi một đại lượng véc tơ cóĐiểm đặt: nằm ở vị trí vật chịu tính năng của lựcPhương, chiều: trùng cùng với véc tơ biểu diễn lực

Độ béo lực: tỉ lệ với độ lâu năm của véc tơ biểu diễn lực


2/ Tổng thích hợp lực theo phương pháp hình bình hành

*
Hình 1: hợp của 2 lực theo qui tắc hình bình hành; hình 2: thích hợp của 3 lực theo qui tắc hình bình hành

3/ so sánh lực theo qui tắc hình bình hành bên trên 2 phương mang lại trước

*
Phân tích lực F thành 2 lực yếu tắc theo 2 phương Ox với Oy mang đến trước vào trường hợp đồ gia dụng nằm bên trên phương ngang cùng phương xiên góc

4/ Tính độ béo lực tổng hòa hợp theo qui tắc hình bình hành


→ 

=> | F1 – F2 | ≤ F ≤ F1 + F2

các trường hợp quánh biệt:

=> F=F1 + F2

=> F=| F1 – F2 |

=>

=>

5/ Tính độ mập của lực, vừa lòng lực thông qua các đặc điểm hình học

Các tính chất của tam giác vuôngVận dụng tính chất tam giác vuông coi độ to của lực tương tự với độ nhiều năm hình học nhằm tínhVận dụng đặc điểm tam giác vuông coi độ to của lực tương đương với độ nhiều năm hình học để tính

6/ Tính độ mập của lực, phù hợp lực trải qua các định lý của tam giác thường

*
Tổng thích hợp lực theo qui tắc tam giác
Sử dụng định lý hàm cosin vào tam giác:

Sử dụng định lý hàm sin trong tam giác:
Xem thêm: Niềm Tin Là Gì? Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống

Lưu ý:Lực là đại lượng véc tơ, những đại lượng véc tơ trong vật lí phải tính độ lớn về cơ bạn dạng đều áp dụng các cách thức trên nhằm tính.