Ta có : phía trên là hàm số chẵn phải (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng.

 Đồ thị (C1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách:

• Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm bên phải trục Oy

• Bỏ phần đồ thị (C) mặt trái trục Oy và lấy đối xứng phần bên phải của (C) qua trục Oy.

 
Bạn đang xem: Đồ thị đối xứng qua trục tung

*
2 trang
*
ngochoa2017
*
*
2261
*
0Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối", để cài đặt tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Điểm Chuẩn Của Các Trường Đại Học Năm 2019, 200 Đại Học Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2019

ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Từ thiết bị thị (C) của hàm số , suy ra:Đồ thị hàm số (C1): . Ta có : trên đây là hàm số chẵn đề nghị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng. Đồ thị (C1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách:Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm bên phải trục Oy Bỏ phần đồ thị (C) mặt trái trục Oy và lấy đối xứng phần bên phải của (C) qua trục Oy.Đồ thị hàm số (C1): Ta có: Vì nên (C1) ở phía bên trên của trục Ox. Đồ thị (C1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách:Giữ nguyên phần đồ thị (C) ở phía bên trên trục Ox Bỏ phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục Ox và lấy đối xứng của phần đồ thị này qua trục OxĐồ thị hàm số Nếu ở trên trục Ox.Nếu đối xứng với (C) ở trên trục Ox qua Ox. Đồ thị (C1) được suy ra từ (C) bằng cáchGiữ nguyên phần trang bị thị của (C) ở phía bên trên Ox Bỏ phần đồ vật thị ở dưới Ox và lấy đối xứng phần trang bị thị của (C) ở trên trục Ox qua trục Ox.Cho hàm số có đồ thị (C)Vẽ đồ thị (C1): Đồ thị (C1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách: Phần đồ thị (C) ở miền giữ nguyênBỏ phần đồ thị (C) ở miền và lấy đối xứng của phần này qua trục Ox.Vẽ đồ thị (C1): Đồ thị (C1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách: Phần đồ thị (C) ở miền giữ nguyênBỏ phần đồ thị (C) ở miền và lấy đối xứng của phần này qua trục Ox.* BÀI TẬP:(73) đến hs : y = - 3x + 1a) khảo sát và vẽ vật thị (C) của hsb) kiếm tìm m nhằm Pt : - 2m + m = 0 gồm 6 nghiệm phân biệt(74) cho hs : y = a) điều tra khảo sát và vẽ đồ vật thị (C) của hsb) tìm kiếm m để Pt : 1 - 3m+ 2m- (1 - x) = 0 tất cả 4 nghiệm phân biệt(75) mang lại hs : y = a) khảo sát và vẽ đồ vật thị (C) của hsb) search m nhằm Pt : = 0 gồm 4 nghiệm phân biệt(76) đến hs : y = x- 3mx+ (m – 1)x + 2 a) tra cứu m để hs tất cả cực tiểu trên x = 2. Khảo sát điều tra và vẽ đồ vật thị cùng với m kiếm được b) Biện luận số nghiệm của Pt : (x- 2x – 2). = k theo thông số k.(77) mang lại hs : y = a) điều tra khảo sát và vẽ thiết bị thị (C) của hsb) search m nhằm Pt : 2m = x - 1 gồm đúng một nghiệm(78) đến hs : y = a) khảo sát và vẽ đồ gia dụng thị (C) của hsb) kiếm tìm trên (C) hai điểm M ; N đối xứng nhau qua điểm A(-2 ; -1)c) tự (C) suy ra đồ vật thị hs y = (79) mang đến hs : y = a) điều tra và vẽ thứ thị (C) của hs. C/m vật dụng thị gồm tâm đối xứngb) tra cứu trên (C) số đông điểm tất cả tọa độ là các số nguyênc) từ bỏ (C) suy ra đồ gia dụng thị hs y =