Sử dụng Mathematica để nhanh chóng tìm ra giới hạn của những loại hàm số, giới hạn . Các dạng vô định không giống nhau
Bạn đang xem: Đồ thị giới hạn hàm số

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ

Có hàm số f(x), để tìm số lượng giới hạn khi x tiến về x0 thì sử dụng hàm Limit cùng với cú pháp Limit, x->x0>

Nếu buộc phải chỉ rõ x-> x0 từ trái hay phải thì nếm nếm thêm tham số:

Direction -> "FromAbove" (tiến đến x0 từ bên phải) Direction -> "FromBelow" (tiến cho x0 trường đoản cú trái)

Chú ý: (infty) thì dùng hằng số Infinity

Ví dụ mang lại hàm số f(x) = ( fracsin (x)x^2 ), vẽ đồ gia dụng thị hàm số, tìm số lượng giới hạn thi x -> 0+, x-> 0-, x-> - (infty)

Clear;f := Sin/x^2Plot, x, -1, 1>Limit, x -> 0, Direction -> "FromAbove">Limit, x -> 0, Direction -> "FromBelow">Limit, x -> -Infinity, Direction -> "FromBelow">

*

VÍ DỤ TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ

Tìm số lượng giới hạn Mathematica tác dụng
lim (sqrtx^2-x-sqrt4 x^2+1) lúc x -> (-infty ) f := Sqrt - Sqrt<4 x^2 + 1> Limit, x -> -Infinity> (-infty )
lim (fracx^2-4x^2-3 x+2) khi x -> 2 f := (x^2 - 4) / (x^2 - 3 x + 2) Limit, x -> 2> 4
lim (x left(sqrtx^2+1-x ight)) lúc x -> (+infty ) f := x (Sqrt - x) Limit, x -> +Infinity> 1/2
lim (fracsin ^2left(fracx3 ight)x^2) khi x -> 0 f := (Sin)^2 / x^2 Limit, x -> 0> 1/9

*

giám sát ma trận cùng giải hệ phương trình tuyến tính trong Mathematica Giải phương trình vi phân Tính tích phân bởi Mathematica Tính đạo hàm của hàm số cùng với Mathematica Giải phương trình hệ phương trình bất phương trình đại số Khai báo hàm số new và vẽ vật thị hàm 2 chiều trong Mathematica Đại lượng tượng trưng chuyển đổi các biểu thức với Mathematica biến đổi và list trong Mathematica Hàm toán học tập sơ cấp cho và nhập số liệu Mathematica


Xem thêm: Tính Chất Cơ Bản Của Điện Trường Là Nó Tác Dụng Lực Điện Lên Điện Tích

Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên contact RSS
Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và chia sẻ những gì tôi học được ở đây về kỹ năng và kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và những kiến thức công nghệ khácDeveloped by magmareport.net