Trong phần này,magmareport.netsẽ giới thiệu cụ thể hơn cho chúng ta về những hàm cơ bạn dạng trong lượng giác. Gồm 4 hàm chính là: y = sin(x), y = cos(x), y = tan(x), y = cot(x). Thuộc theo dõi ngay lập tức nhé.

Bạn đang xem: Đồ thị hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin(x).

Tập xác định: D = mathbbR.Tập giá bán trị: left < -1;1 ight >, tức là -1leq sin(x)leq 1, forall x in mathbbR.Hàm số đồng thay đổi trên mỗi khoảng left ( -fracpi 2+ k2pi ; fracpi 2+k2pi ight ) cùng nghịch trở thành trên mỗi khoảng left ( fracpi 2+ k2pi ; frac3pi 2+k2pi ight ).Hàm số y = sin(x) là hàm số lẻ cần đồ thị hàm số nhận cội toạ độ O làm tâm đối xứng.Hàm số y = sin(x) là hàm số tuần trả với chu kì T=2pi.Đồ thị hàm số y = sin(x).
*
Đồ thị hàm số y = sin(x)

2.Hàm số y = cos(x).

Tập xác định: D = mathbbRTập giá chỉ trị: left < -1;1 ight >, tức là -1leq cos(x)leq 1, forall x in mathbbR.Hàm số y=cos(x) nghịch biến hóa trên mỗi khoảng left ( k2pi ;pi +k2pi ight ) với đồng biến chuyển trên mỗi khoảng tầm left (-pi + k2pi ;k2pi ight ).Hàm số y=cos(x) là hàm số chẵn buộc phải đồ thị hàm số dấn trục Oy làm cho trục đối xứng.Hàm số y = cos(x) là hàm số tuần hoàn với chu kì T=2pi.Đồ thị hàm số y=cos(x).
*
Đồ thị hàm số y=cos(x)

3. Hàm số y = tan(x)

Tập xác định: D=mathbbR fracpi 2+kpi ,kin mathbbZTập giá trị: mathbbR.Là hàm số lẻ.Là hàm số tuần hoàn với chu kì T=pi.Hàm số y=tan(x) đồng trở thành trên mỗi khoảng tầm left ( -fracpi 2 +kpi ;fracpi 2+kpi ight ).Đồ thị dấn mỗi mặt đường thẳng x=fracpi 2+kpi ,kin mathbbZ làm cho một đường tiệm cận.Đồ thị hàm số y=tan(x).

Xem thêm: 21 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 M Ôn Tập Toán Lớp 4 Học Kì 2 Có Đáp Án Năm 2021

*
Đồ thị hàm số y=tan(x)

4.Hàm số y = cot(x)

Tập xác định: D=mathbbR kpi ,kin mathbbZTập giá trị: mathbbR.Là hàm số lẻ.Là hàm số tuần trả với chu kì T=pi.Hàm số y=cot(x) nghịch biến đổi trên mỗi khoảng tầm left ( kpi ;pi +kpi ight ).Đồ thị nhận mỗi con đường thẳng x=kpi,kin mathbbZ có tác dụng một con đường tiệm cận.Đồ thị hàm số y=cot(x).
*
Đồ thị hàm số y=cot(x)

Hi vọng sau bài viết này củamagmareport.netsẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những hàm cơ bạn dạng trong lượng giác để hoàn toàn có thể vận dụng vào những hàm nâng cấp hơn. Giả dụ thấy nội dung bài viết này củamagmareport.nethay và có lợi thì hãy share nó đến bạn bè của bản thân nhé! Chúc chúng ta học tốt!