Dưới đó là những chủng loại câu tất cả chứa trường đoản cú "đồi bại", trong bộ từ điển tự điển tiếng magmareport.netệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú đồi bại, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ đồi tệ trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ magmareport.netệt

1. Thương hiệu đểu cáng đồi bại.

Bạn đang xem: Đồi bại nghĩa là gì

2. Nó tách lột với đồi bại.

3. Sự đồi bại của nạn tham nhũng

4. Tránh hiệ tượng giải trí đồi bại.

5. Yêu thích sự đồi bại của điều dữ,

6. Kẻ phá hoại đồi bại này là ai?

7. Sự đồi bại của nàn tham nhũng 3

8. Cesare Borgia đầy hoài bão và đồi bại

9. Còn miệng đàn gian ác là đồi bại.

10. Đúng vậy, dẫu vậy Ares thua cuộc sự đồi bại đó!

11. Có không ít người bị sa vào lưới đồi bại và toàn bộ những kết quả đắng cay vì chưng các hành magmareport.net đồi bại kia gây ra.

12. SỰ ĐỒI BẠI là chứng trạng thối nát về luân lý.

13. đầy đủ sự “trụy lạc” cực kỳ đồi bại này là gì?

14. Sa-tan và những quỷ thật man rợ và đồi bại.

15. Chúng ta tránh phần nhiều nhược điểm và sự đồi bại của tà giáo.

16. Dẫu vậy cái vấn đề đồi bại do vậy không tương xứng với anh.

17. Chương 9 diễn tả sự đồi bại của dân tộc Nê Phi.

18. Thay giới chúng ta đang sinh sống đồi bại hơn lúc nào hết.

19. Sự đồi bại là một trong yêu quái quỷ với diện mạo mập khiếp

20. Luân lý đồi bại lan tràn lan xã hội Hy Lạp cổ xưa.

21. B) những điều kinh ghiếc nào khiến cho nước ấy bị đồi bại?

22. Tệ hơn, còn tồn tại những tín đồ có ý thức đồi bại tốt phản nghịch.

23. Những câu hỏi đồi bại thông dụng đến mức như thế nào trong thế giới thương mại?

24. Khu vực mà sự đồi bại của các nghệ nhân sẽ không có chỗ đứng.

25. Ví dụ điển hình nhiều chương-trình vô-tuyến truyền-hình càng ngày càng đồi bại.

26. Sự đồi bại thậm chí đã xâm nhập vào phần đông mạng lưới magmareport.net tính.

27. Sự đồi bại của mình thật sự vẫn xuống tới một cường độ tàn tệ!

28. Một Hồng Y thối nát... Quan tâm đến magmareport.netệc đồi bại hơn magmareport.netệc giảng đạo.

29. 11 làm thế nào gia đình có thể kháng cự “sự giải trí” đồi bại đó?

30. Các phán quan đồi bại xúi giục dân chúng tức giận cản lại Nê Phi

31. 4 thực sự là dân Giu-đa tất cả một quy trình hết mức độ đồi bại.

32. 20 Sự quyến dụ của rất nhiều giáo sư đồi bại ấy thật là hiểm độc.

33. Điều khả ố là 1 điều nào đó tội lỗi, xấu xa, hoặc đồi bại.

34. Ta ghét thói từ bỏ tôn, tính kiêu ngạo,+ mặt đường lối dữ cùng miệng đồi bại.

35. " trong một nếp sống suy đồi, bại hoại, say sưa trong cực kì dâm loạn. "

36. Dục tình ngẫu hứng và đồi bại được phô bày như hứng thú cùng đáng chuộng.

37. Anh ấy không đồi bại, về mặt vật chất đó là cuộc hôn phối phù hợp hợp

38. Những nước này đầy dẫy hình tượng, giết bạn và làm điều vô luân đồi bại.

39. Cây, vườn cùng lùm cây thường contact đến những thực hành thực tế đồi bại của họ.

40. Khi chỉ mới mười tuổi, Natalie bị một gã thanh niên gần công ty giở trò đồi bại.

41. Họ cũng yêu cầu tránh hồ hết phương tiện vui chơi giải trí có nội dung đồi bại như thế.

42. Quan hệ như thế là magmareport.netệc che chở chắc chắn là nhất khỏi hầu như sự đồi bại.

43. 13 hệt như thế kỷ sản phẩm nhất, ngày nay sự vui chơi đồi bại siêu phổ biến.

44. Vì hàng bao “Web site” cất đựng thông tin đồi bại với tai hại về thiêng liêng.

45. Tuy thế làm cầm nào chúng ta cũng có thể giữ đạo đức trong một thế gian đồi bại?

46. Ông nói hành magmareport.net đồi bại của họ sẽ khiến cho người ta “gièm-pha” về “đạo thật”.

47. Tôi rất cần phải từ bỏ môi trường thiên nhiên đồi bại cùng ngưng giao du với những người thô lỗ.

48. Làm sao những kẻ đồi bại có thể dùng rất nhiều dịp như thế để quyến dụ nàn nhân?

49. Cuộc điều tra ấy mang tới magmareport.netệc vứt bỏ hẳn khối đạo đồi bại, trường đoản cú xưng theo Đấng Christ.

Xem thêm: Tìm Phản Ứng Viết Đúng Trong Số Các Phải Ứng Trên? Phản Ứng Hóa Học Nào Sau Đây Viết Đúng:

50. Ngoại trừ ra, một số mái ấm gia đình còn cài đặt những phần mềm để sa thải các tài liệu đồi bại.