Hai góc đối đỉnh là nhì góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

*

(widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3Rightarrow widehatO_1=widehatO_3)

(widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4Rightarrow widehatO_2=widehatO_4.)

Chú ý: 2 góc bằng nhau chưa vững chắc đã đối đỉnh

magmareport.net
Bạn đang xem: Đối đỉnh

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net
Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 122 : Bảng Đơn Vị Đo Thời Gian

Cảm ơn các bạn đã áp dụng magmareport.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.