Định lí 2: Trong hai tuyến đường xiên kẻ xuất phát điểm từ một điểm nằm không tính một mặt đường thẳng cho đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào tất cả hình chiếu lớn hơn nữa thì lớn hơn

(AH ot a,HD > HC Rightarrow AD > AC)

+ Đường xiên làm sao lớn hơn thế thì có hình chiếu phệ hơn

(AH ot a,AD > AC Rightarrow HD > HC)

+ Nếu hai tuyến phố xiên bằng nhau thì nhị hình chiếu bởi nhau; trường hợp hai hình chiếu đều nhau thì hai đường xiên bởi nhau.

(AB = AC Leftrightarrow HB = HC)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chỉ ra hai tuyến đường xiên đều nhau hoặc nhị hình chiếu bởi nhau

Phương pháp:
Bạn đang xem: Đường vuông

Ta sử dụng: “Trong hai tuyến đường xiên kẻ từ một điểm nằm không tính một mặt đường thẳng mang lại đường thẳng đó: nếu hai tuyến phố xiên đều nhau thì hai hình chiếu bởi nhau; trường hợp hai hình chiếu cân nhau thì hai đường xiên bằng nhau.”

Dạng 2: đối chiếu hai mặt đường xiên hoặc nhị hình chiếu

Phương pháp:

Ta thực hiện định lý:

Trong hai tuyến đường xiên kẻ từ 1 điểm nằm ngoài một đường thẳng mang lại đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào bao gồm hình chiếu lớn hơn vậy thì lớn hơn

+ Đường xiên nào lớn hơn vậy thì có hình chiếu béo hơn

+ Nếu hai tuyến phố xiên đều bằng nhau thì nhì hình chiếu bằng nhau; giả dụ hai hình chiếu đều nhau thì hai tuyến phố xiên bằng nhau.

Dạng 3: tình dục giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý:

Trong những đường vuông góc và đường xiên kẻ xuất phát từ một điểm nằm ngoại trừ một con đường thẳng mang lại đường thẳng đó, mặt đường vuông góc ngắn lại mọi mặt đường xiên.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài xích 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài bác 4: giá chỉ trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
bài xích 6: tỉ lệ thành phần thức
bài xích 7: tính chất cơ phiên bản của dãy tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
bài xích 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mốt của dấu hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: quan niệm về biểu thức đại số
bài 2: cực hiếm của một biểu thức đại số
bài bác 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài xích 6: cùng trừ đa thức
bài 7: Đa thức một biến
bài 8: cộng trừ nhiều thức một đổi mới
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một phát triển thành
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài xích 1: nhì góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài xích 3: các góc tạo vị một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài xích 4: hai tuyến đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
bài 5: từ vuông góc đến tuy vậy song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài xích 2: hai tam giác đều nhau
bài bác 3: ngôi trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài xích 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân
bài xích 7: Định lý Pytago
bài 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: quan hệ nam nữ giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ giới tính giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
bài bác 3: quan hệ tình dục giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc điểm ba đường trung con đường của tam giác
bài bác 5: đặc điểm ba con đường phân giác
bài xích 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc thù ba đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Cách Tìm Ước Chung Lớn Nhất Của 2 Số, Ước Chung Lớn Nhất Và Các Bước Tìm Ưcln

*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.