Cho những phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S Số bội phản ứng tất cả phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Phương trình ion rút gọn gàng của a: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S Phương trình ion rút gọn của b: S2- + 2H+ → H2S Phương trình ion rút gọn gàng của c: 2Al3+ +3S2- + 6H2O → 3Al(OH)3 + 3H2S Phương trình ion rút gọn gàng của d: HSO4- + HS- → H2S + SO42- Phương trình ion rút gọn của e: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + H2S Vậy chỉ có b thỏa mãn. Đáp án D.


Cho những phản ứng sau:MnO2 + HCl (đặc) (t0) → Khí X + ... (1);Na2SO3 + H2SO4 (đặc) (t0)→ Khí Y + ... (2);NH4Cl + NaOH (t0) → Khí Z + ... (3);NaCl (r) + H2SO4 (đặc) (t0) → Khí G + ... (4);Cu + HNO3 (đặc) (t0) → Khí E + ... (5);FeS + HCl (t0) → Khí F + ... (6);Những khí tính năng được cùng với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:

Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
X, Y, Z, G.

Bạn đang xem: Cho phản ứng sau: fes + hcl → fecl2 + h2s

Câu B. X, Y, G.Câu C. X, Y, G, E, F.Câu D. X, Y, Z, G, E, F.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tứ Hành Xung Tuổi Dậu Gồm Những Tuổi Nào ? Tứ Hành Xung Tuổi Dậu Là Gì


Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 HCl + NaOH → H2O + NaCl 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 NaOH + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3 2NaOH + 2NO2 → H2O + NaNO2 + NaNO3


The Law Of Cause và Effect

*
*

*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to you by Vietnamese students & teacherswho contribute relentlessly to keep content update & report missing information

Donating to lớn our cause, you are not only help supporting this trang web going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.