toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dung dịch fomon (còn điện thoại tư vấn là fomalin) có công dụng diệt vi khuẩn, nhất là vi khuẩn tạo thối rữa phải thường dùng để làm ngâm xác động vật, ở trong da, tẩy uế, ... Hóa học tan trong hỗn hợp fomon gồm tổng số nguyên tử trong phân tử là

A.1

B.3

C.4

D.6


*


Do có tính năng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa đề xuất dung dịch của hợp chất X được dùng làm ngâm xác cồn vật, trực thuộc da, tẩy uế.Hợp chất X là?

A . Andehit fomic

B. Ancol metylic

C . Andehit axetic

D . Ancol etylic


Một andehit bao gồm tính khử trùng, diệt vi khuẩn nên nó được dùng trong các chất khử côn trùng, chất tẩy uế. Đặc biệt hỗn hợp 40% của chính nó được hotline là fomon được sử dụng trong y học nhằm ngâm xác động thực vật. Anđehit đó là.

Bạn đang xem: Fomon là gì

A. andehit fomic

B. andehit acrylic

C. andehit oxalic

D. andehit axetic


Fomalin (còn call là fomon) được dùng để làm ngâm xác động vật, trực thuộc da, tẩy uế, khử trùng,... Fomalin là dung dịch hóa học hữu cơ nào sau đây?

A. HCHO.

B. HCOOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.


Fomalin (còn call là fomon) được dùng làm ngâm xác động, thực vật, nằm trong da, tẩy uế, diệt trùng... Fomalin là dung dịch của hóa học hữu cơ nào sau đây?

A. HCHO

B. HCOOH

C. CH3CHO

D. C2H5OH


Fomalin (còn call là fomon) được dùng đẻ ngâm xác động, thực vật, trực thuộc da, tẩy uế, diệt trùng... Fomalin là dung dịch của chất hữu cơ làm sao sau đây?

A. HCHO

B. HCOOH

C. CH3CHO

D. C2H5OH


Fomalin (còn điện thoại tư vấn là fomon) được sử dụng đẻ ngâm xác động, thực vật, ở trong da, tẩy uế, khử trùng... Fomalin là hỗn hợp của chất hữu cơ như thế nào sau đây?

A. HCHO.

B. HCOOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.


Fomalin (còn call là fomon) được dùng làm ngâm xác hễ thực vật, thuộc da, tẩy uế, tiệt trùng… Fomalin là dung dịch chất hữu cơ làm sao sau đây?

A. C2H5OH

B. HCOOH

C. CH3CHO

D. HCHO


Cho các phát biểu sau:

(1) Este có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng so cùng với axit cùng ancol bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

(2) Dầu ăn uống và mỡ quẹt trơn tất cả cùng thành phần nguyên tố.

(3) Tên thay thế sửa chữa của amin tất cả công thức (CH3)3N là trimetylamin

(4) hỗn hợp 37 - 40% fomanđehit vào nước hotline là fomalin (còn điện thoại tư vấn là fomon) được dùng làm ngâm xác đụng vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng.

(5) các chất: cocain, amphetamin, heroin, moocphin là đông đảo chất gây nghiện, không còn sức nguy hại cho sức mạnh con người.

Có bao nhiêu phát biểu sai

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.


Lớp 0 hóa học
1
0

Dung dịch 37-40% fomanđehit vào nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác hễ vật, ở trong da, tẩy uế, diệt trùng,... Bí quyết của fomanđehit là:

A. CH3CHO

B. HCHO

C.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cool Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cool Trong Tiếng Việt

CH2=CHCHO

D. OHC-CHO


Lớp 0 hóa học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)