3. Công thức những cung links trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn yếu π

*

 Cung hơn nhát π / 2

+ cos(π/2 + x) = - sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Phương pháp hạ bậc

Thực ra những phương pháp này hầu hết được biến hóa ra từ công thức lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

Bạn đang xem: Giá trị lượng giác các góc đặc biệt

*

6. Chuyển đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô song chàng.

Tan tổng thì lập tổng hai tan.

Một trừ rã tích mẫu mang thương sầu.

Gặp hiệu ta chớ bắt buộc lo.

Xem thêm: Một Số Cách Tính Phần Trăm Của Số Tiền, Cách Tính Phần Trăm (%) Nhanh Và Dễ Hiểu Nhất

Đổi trừ thành cùng ghi sâu trong lòng.

7. Công thức đổi khác tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một vài góc đặc biệt

*

11. Phương pháp lượng giác xẻ sung

*

 13. Hàm vị giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*