- Chọn bài xích -Bài 21: khái quát về đội halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối cloruaBài 24: qua loa về vừa lòng chất bao gồm oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : nhóm halogenBài 27: Bài thực hành số 2: đặc thù hóa học của khí clo với hợp chất của cloBài 28: Bài thực hành số 3: tính chất hóa học tập của brom với iot

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài bác 210: rèn luyện : nhóm halogen giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 10): hàng aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu trường đoản cú tính axit giảm dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 26

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 118 SGK Hóa 10): Đổ hỗn hợp AgNO3 vào hỗn hợp muối nào dưới đây sẽ không có phản ứng:

A. NaF.

B. NaCl.

C. NaBr.

D. NaI.

Lời giải:

A. NaF ko phản ứng.

Bài 3 (trang 118 SGK Hóa 10): Brom vào vai trò gì trong phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không là hóa học oxi hóa, ko là chất khử.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

B : chất oxi hóa.

Bài 4 (trang 118 SGK Hóa 10): lựa chọn câu đúng khi nói đến flo, clo, brom, iot:

A. Flo tất cả tính oxi hóa cực kỳ mạnh, thoái hóa mãnh liệt nước.

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, lão hóa được nước.


C. Brom gồm tính oxi hóa mạnh, tuy vậy yếu rộng flo với clo, nó cũng oxi hóa được nước.

D. Iot tất cả tính thoái hóa yếu hơn flo, clo, brom tuy vậy cũng thoái hóa được nước.

Lời giải:

A đúng.

Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một nhân tố halogen có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tử.

b) Tên, kí hiệu và kết cấu phân tử của nguyên tố hóa học này.

c) Nêu đặc thù hóa học tập cơ bản của yếu tố này cùng dẫn ra phần nhiều phản ứng hóa học nhằm minh họa.

d) So sánh tính chất hóa học tập của nguyên tố này cùng với 2 nguyên tử halogen không giống đứng trên cùng dưới nó trong team halogen và đưa ra phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Halogen có cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5, thông số kỹ thuật electron vừa đủ là : 1s22s22p63s23p33d104s24p5.

b) Tên yếu tắc là brom, kí hiệu là Br, phương pháp phân tử là Br2.

c) đặc điểm hóa học tập cơ bạn dạng của nhân tố này là tính oxi hóa.

– Brom bội nghịch ứng với khá nhiều kim loại.

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

– Brom công dụng với nước tựa như clo nhưng trở ngại hơn.

Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO.

– Brom biểu hiện tính khử khi tính năng với hóa học oxi hóa mạnh

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

– Brom rất có thể occi hóa muối hạt iotua thành iot

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh đặc thù hóa học tập của brom với clo với iot.

Brom có tính oxi hóa yếu rộng clo nhưng to gan lớn mật hơn iot nên:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): gồm có chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 với dung dịch HCl.

Xem thêm: Chuyên Đề Nhân Lượng Liên Hợp Lớp 11, Chuyên Đề Nhân Liên Hợp Cơ Bản Phương Trình

a) Nếu những chất lão hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào hoàn toàn có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

b) Nếu chất oxi hóa gồm số mol cân nhau thì chọn chất nào rất có thể điều chế được lượng khí clo những hơn?

Hãy trả lời bằng phương pháp tính toán trên cơ sở của các phương trình làm phản ứng.

Lời giải:

a) giả sử lấy lượng mỗi hóa học là a gam

*
*
*

*

Ta có:

*

Lượng Cl2 điều chế được trường đoản cú pt (2) những nhất.

Vậy sử dụng KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn.

b) Nếu lấy số mol các chất bằng a mol

Theo (1) nCl2(1) = nMnO2 = a mol

Theo (2) nCl2(2) =

*
. NKMnO4 = 2,5a mol

Theo (3) nCl2(3) = 3. NK2Cr2O7 = 3a mol

Ta có: 3a > 2,5a > a.

⇒ lượng Cl2 pha trộn được từ pt (3) các nhất.

Vậy dùng K2Cr2O7 được nhiều Cl2 hơn.

Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 10): Tính khối lượng HCl bị oxi hóa vày MnO2, hiểu được khí Cl2 xuất hiện trong phản nghịch ứng đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI.

Lời giải:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

nI2 =

*
= 0,05 mol.


Theo pt: nCl2 = nI2 = 0,05 mol.

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

nHCl = 4. NCl2 = 4. 0,05 = 0,2 mol.

Khối lượng HCl bắt buộc dùng là: mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng chứng tỏ rằng tính oxi hóa của clo mạnh khỏe hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa tiện lợi ion Br— trong hỗn hợp muối bromua và I- trong hỗn hợp muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng minh chứng rằng tính oxi hóa của clo bạo gan hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ ợt ion Br— trong dung dịch muối bromua và I- trong hỗn hợp muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính lão hóa của clo to gan lớn mật hơn brom với iot

Lời giải:

Clo oxi hóa thuận lợi ion Br— trong hỗn hợp muối bromua với I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 11 (trang 119 SGK Hóa 10): mang lại 300ml một dung dịch gồm hòa chảy 5,85g NaCl tính năng với 200ml dung dịch gồm hòa tung 34g AgNO3, bạn ta chiếm được một kết tủa với nước lọc.

a) Tính cân nặng chất kết tủa thu được.

b) Tính nồng độ mol chất còn sót lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được không thay đổi đáng kể

Lời giải:

*

a) Phương trình hóa học của bội phản ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Theo pt: nAgNO3 pư = nAgCl = nNaCl = 0,1 mol

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

nAgNO3 dư = 0,2 – 0, 1 = 0,1 mol; nNaNO3 = nNaCl = 0,1 mol

CM(NaNO3) = CM(AgNO3) =

*
= 0,2 mol/l.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng minh chứng rằng tính oxi hóa của clo dũng mạnh hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dàng ion Br— trong dung dịch muối bromua và I- trong hỗn hợp muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng minh rằng tính thoái hóa của clo to gan hơn brom với iot

Lời giải:

Clo oxi hóa thuận lợi ion Br— trong dung dịch muối bromua với I- trong dung dịch muối iotua: