- Chọn bài xích -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac cùng muối amoniBài 9: Axit nitric và muối nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric và muối photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và những hợp hóa học của chúngBài 14: Bài thực hành thực tế 2: tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài 9: Axit nitric cùng muối nitrat góp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác khoa học, làm gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết phương pháp electron và công thức cấu trúc của axit nitric. Cho biết thêm nguyên tố nitơ bao gồm hoá trị cùng số oxi hoá bởi bao nhiêu?

Lời giải:

– cách làm electron:

*

– bí quyết cấu tạo:

*

– thành phần nitơ bao gồm hoá trị 4 và số oxi hoá +5

Bài 2 (trang 45 SGK Hóa 11): Lập những phương trình hoá học:

a. Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b. Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c. Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d. Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e. FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

f. Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Lời giải:

*


*

Bài 3 (trang 45 SGK Hóa 11): Hãy chỉ ra những tính chất hoá học thông thường và khác hoàn toàn giữa axit nitric và axit sunfuaric. Viết những phương trình hoá học để minh hoạ?

Lời giải:

Những đặc thù khác biệt:

+ cùng với axit H2SO4 loãng có tính axit, còn H2SO4 sệt mới gồm tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 mặc dù là axit quánh hay loãng đề tất cả tính oxi hoá mạnh khỏe khi tính năng với những chất tất cả tính khử.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 11 bài 9

+ H2SO4 loãng không chức năng được với các kim các loại đứng sau hiđro trong dãy chuyển động hoá học tập như axit HNO3.

sắt + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Những đặc điểm chung:

∗ với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều sở hữu tính axit mạnh


+ Thí dụ:

Đổi màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng

tính năng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

∗ với axit H2SO4(đặc) cùng axit HNO3 đều phải có tính oxi hoá mạnh khỏe

+ Thí dụ:

tính năng được với hầu như các sắt kẽm kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro vào dãy chuyển động hoá học) với đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

chức năng với một trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

chức năng với phù hợp chất( gồm tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2FeO + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cả nhị axit khi làm cho đặc nguội hầu như làm Fe cùng Al bị bị động hoá (có thể cần sử dụng bình làm bởi nhôm cùng sắt để đựng axit nitric cùng axit sunfuaric đặc)

Bài 4 (trang 45 SGK Hóa 11): a. trong các phương trình hoá học tập của bội phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b. vào phương trình hoá học của bội nghịch ứng nhiệt phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Lời giải:

a. Đáp án D

Phương trình của phản nghịch ứng nhiệt độ phân

4Fe(NO3)3

*
2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b. Đáp án A

Phương trình của bội nghịch ứng nhiệt độ phân

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

Lưu ý: phản nghịch ứng sức nóng phân muối bột nitrat

– các muối nitrat của kim loại vận động mạnh (K, Na…) bị phân hủy chế tạo muối nitrit cùng O2

– các muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy sản xuất oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 với O2

– muối hạt nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy tạo ra thành sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 với O2

Bài 5 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thực hiện dãy đưa hóa sau:

*

Lời giải:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 –to→ Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 –to→ CuCl2

Bài 6 (trang 45 SGK Hóa 11): khi hoà rã 30,0g các thành phần hỗn hợp đồng cùng đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng xác suất của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng, biết rằng thể tích các dung dịch không thế đổi.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Nhẫn Nhịn, Những Câu Nói Hay Về Sự Chịu Đựng Trong Cuộc Sống

Lời giải:

nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,50 (mol)


*
= 0,3(mol)

PTHH: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo pt(1) nCu = . NNO = . 0,3 = 0,45 mol

Gọi nCuO = x mol

Ta có: mhỗn hòa hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 – 0,45. 64 = 1,2g)


*

Theo pt(1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo pt(2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

⇒ Tổng nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CMCu(NO3)2 =

*
= 0,31(M)

Theo pt (1) nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo pt (2) nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nH2O (dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 =

*
= 0,18(M)

Bài 7 (trang 45 SGK Hóa 11): Để pha chế được 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0% phải dùng từng nào tấn amoniac? biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuất là 3,8%.

Lời giải: