- Chọn bài -Bài 1: giao động điều hòaBài 2: nhỏ lắc lò xoBài 3: nhỏ lắc đơnBài 4: giao động tắt dần. Dao động cưỡng bứcBài 5: Tổng vừa lòng hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Cách thức Fre-NenBài 6:Thực hành: khảo sát điều tra thực nghiệm các định luật dao động của nhỏ lắc đơn

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập đồ vật Lí 12 – bài 1: xê dịch điều hòa giúp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định vẻ ngoài vật lí:

C1 trang SGK: gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Minh chứng rằng điểm Q dao động điều hòa.

Bạn đang xem: Giải bt lí 12 bài 1

*

Trả lời:

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy

Ta bao gồm tọa độ y = OQ của điểm Q tất cả phương trình là :

yQ = OMsin(ωt + φ)

Đặt OM = A, phương trình tọa độ y được viết lại là :

yQ = Asin(ωt + φ)

Vì hàm sin hay cosin là 1 trong dao động điều hòa, nên dao động của điểm Q được call là xấp xỉ điều hòa.

Bài 1 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): phát biểu khái niệm của xê dịch điều hòa.

Lời giải:

Dao cồn điều hòa: là xấp xỉ được bộc lộ theo định chính sách hình sin (hoặc cosin) theo thời gian, phương trình có dạng: x = Asin(ωt + φ) hoặc x = Acos(ωt + φ). Đồ thị của xấp xỉ điều hòa là một trong đường sin (hình vẽ):

*

Bài 2 (trang 9 SGK đồ gia dụng Lý 12): Viết phương trình của xê dịch điều hòa và giải thích các đại lượng vào phương trình.

Lời giải:

Phương trình của giao động điều hòa x= Acos(ωt + φ)

Trong kia :

– x : li độ của xấp xỉ (độ lệch của đồ khỏi vị trí cân nặng bằng) có đơn vị chức năng là centimet hoặc mét (cm ; m)

– A : biên độ dao động, có đơn vị chức năng là centimet hoặc mét (cm ; m)

– ω : tần số góc của giao động có đơn vị là radian trên giây (rad/s)

– (ωt + φ) : trộn của dao động tại thời khắc t, có đơn vị chức năng là radian (rad)

– φ: pha thuở đầu của dao động, có đơn vị là radian (rad)

Bài 3 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): Mối contact giữa dao động điều hòa và hoạt động tròn đều diễn tả ở nơi nào ?

Lời giải:


Một điểm p dao động điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn luôn có thể được xem như là hình chiếu của một điểm M tương ứng vận động tròn phần lớn lên 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó.

Bài 4 (trang 9 SGK đồ dùng Lý 12): Nêu tư tưởng chu kì và tần số của xấp xỉ điều hòa.

Lời giải:

∗ Chu kì T (đo bằng giây (s)) là khoảng thời hạn ngắn nhất tiếp nối trạng thái xấp xỉ lập lại như cũ hoặc là thời hạn để vật thực hiện một dao động.

T = t/N = 2π/ω (t là thời hạn vật thực hiện được N dao động)

∗ Tần số f (đo bởi héc: Hz) là số chu kì (hay số dao động) vật triển khai trong một đơn vị thời gian:

f = N/t = 1/T = ω/2π (1Hz = 1 dao động/giây)

Bài 5 (trang 9 SGK vật Lý 12): thân chu kì, tần số với tần số góc có mối contact như cầm cố nào ?

Lời giải:

Giữa chu kì T, tần số f và tần số góc ω tương tác với nhau vì hệ thức

*

với ω là tần số góc, đơn vị là radian bên trên giây (rad/s)

Bài 6 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x= Acos(ωt + φ).

a) Lập cách làm tính tốc độ và vận tốc của vật.

b) Ở vị trí nào thì tốc độ bằng 0 ? Ở địa điểm nào thì gia tốc bằng 0 ?

c) Ở vị trí nào thì tốc độ có độ dài cực đại ? Ở địa chỉ nào thì tốc độ có độ lớn cực đại ?

Lời giải:

a) Công thức tốc độ v = x"(t) = – ωAsin(ωt + φ)

Công thức tốc độ a = v"(t) = – ω2Acos(ωt + φ) giỏi a = – ω2x

b) Tại địa điểm biên x = ±A thì tốc độ bằng không.

Tại vị trí cân bằng x = 0 thì tốc độ bằng không.

c) tại vị trí cân bằng x = 0, gia tốc cực đại.

Tại địa điểm biên x = ±A, gia tốc có độ béo cực đại.

Bài 7 (trang 9 SGK thứ Lý 12): Một vật xê dịch điều hòa gồm quỹ đạo là 1 trong những đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ xấp xỉ của đồ vật là bao nhiêu?

A. 12cm ; B. – 12cm

C. 6cm ; D. – 6cm

Lời giải:

– chọn C

– Biên độ xấp xỉ của đồ vật là:


*

Bài 8 (trang 9 SGK thứ Lý 12): Một vật hoạt động tròn phần lớn với vận tốc góc là π (rad/s). Hình chiếu của đồ gia dụng trên một 2 lần bán kính dao động ổn định với tần số góc, chu kì cùng tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2s; 0,5 Hz ; B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz

C. 2π rad/s; 1s; 1Hz ; D. π/2 rad/s; 4s; 0,25 Hz

Lời giải:

Chọn giải đáp A.

Vận tốc góc ω = π rad/s

=> Tần số góc của xấp xỉ điều hòa tương xứng là ω = π (rad/s)

*

Bài 9 (trang 9 SGK vật Lý 12): mang lại phương trình của dao động điều hòa x = – 5cos(4πt) (cm). Biên độ với pha ban đầu của xấp xỉ là bao nhiêu?

A. 5cm; 0 rad ; B. 5 cm; 4π rad

C. 5 cm; (4πt) rad ; D. 5cm; π rad

Lời giải:

– lựa chọn D

– Ta có: x = -5cos(4πt) = 5cos(4πt + π)

Biên độ của xê dịch A = 5cm.

Pha thuở đầu của dao động φ = π (rad).

Bài 10 (trang 9 SGK vật Lý 12): Phương trình của giao động điều hòa là

*

Hãy cho biết thêm biên độ, trộn ban đầu, cùng pha ở thời điểm t của dao động.

Xem thêm: Các Bài Tập Về Giải Phương Trình Lớp 8 Cực Hay, Có Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Về Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Lời giải:

Biên độ của dao động: A = 2 (cm)

Pha thuở đầu của dao động:


*

Pha ở thời điểm t của dao động:

*

Bài 11 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): Một vật xấp xỉ điều hòa phải mất 0,25s để đi trường đoản cú điểm có gia tốc bằng không tới điểm tiếp theo tương tự như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Tính:

a) Chu kì

b) Tần số


c) Biên độ.

Lời giải:

a) vận tốc của vật xê dịch điều hòa bằng 0 khi vật dụng ở nhì biên (x = ± A)

→ thứ đi từ điểm có gia tốc bằng ko tới thời gian tiếp theo cũng có vận tốc bằng không, tức là vật đi từ vị trí biên này tới địa điểm biên cơ mất khoảng thời hạn là nửa chu kì.