... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - thoải mái - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 ban hành kèm theo đưa ra quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của người có quyền lực cao Học viện công nghệ Bưu ... Suy rộng3PHẦN BDÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 cùng một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... Ký ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu các loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


Bạn đang xem: Giải đề thi toán cao cấp 1

*

*

*

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì chưng A là ma trận vuông cấp 2 buộc phải để tích AX với XA xác minh thì X cũng làma trận cấp 2. Mang sử X = ; a, b, c, d ∈ R, khi đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 cùng (1+x) = e Ở số mũ của lũy thừa ta vừa thu được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta thu được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... Riêng rẽ cấp cao: những đạo hàm riêng f’x, f’y là các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là những hàm hai biến. Xét những đạo hàm riêng biệt của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Love Ya Là Gì ? Các Từ Ghép Với Luv Giới Trẻ Hay Dùng

... Độc lập - tự do - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu các loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...