Hướng dẫn giải hóa 12 sắt kẽm kim loại kiềm - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bí quyết giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 111 vào sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Giải hóa 12 bài 25


Bài 1- Trang 111- SGK chất hóa học Lớp 12CB

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. Ns1.

B. Ns2.

C. Ns2np1.

D. (n-1) dxnsy.


Bài 2 - Trang 111- SGK hóa học Lớp 12CB

Cation M+có thông số kỹ thuật electron ở lớp bên ngoài cùng là 2s22p6. M+là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu+.

C. Na+.

D. K+.


Bài 3 - Trang 111- SGK hóa học Lớp 12CB

Nồng độ tỷ lệ của dung dịch tạo nên thành khi kết hợp 39 gam kali vào 362 gam nước là công dụng nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,97%.

C. 14%.

D. 14,04%.


Bài 4 - Trang 111 SGK chất hóa học Lớp 12CB

Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

A. LiCl.

B. NaNO3

C. KHCO3.

D. KBr.


Bài 5 - Trang 111- SGK hóa học Lớp 12CB

Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm lạnh chảy, nhận được 0,896 lít khí (đktc) ở anot với 3,12 gam kim loại ở catot. Hãy khẳng định công thức phân tử của muối sắt kẽm kim loại kiềm đó.


Bài 6 -Trang 111- SGK chất hóa học Lớp 12CB

Cho 100 gam CaCO3 tính năng hoàn toàn với hỗn hợp HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 nhận được vào dung dịch đựng 60 gam NaOH. Tính trọng lượng muối tạo nên thành.


Bài 7 - Trang 111 - SGK hóa học Lớp 12CB

Nung 100 gam lếu láo hợp tất cả Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi cân nặng của các thành phần hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.


Bài 8 - Trang 111 - SGK chất hóa học Lớp 12CB

Cho 3,1 gam láo lếu hợp có hai sắt kẽm kim loại kiềm ở hai chu kì liên tục nhau vào bảng tuần hoàn chức năng hết với nước thu được 1,12 lít H2 sinh sống đktc và dung dịch kiềm.

a) xác minh tên hai kim loại đó với tính nguyên tố phần trăm trọng lượng mỗi kim loại.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để làm trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hòa hợp muối clorua thu được.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bossy Là Gì Tiết Lộ Bossy Nghĩa Là Gì, Bossy Là Gì Tiết Lộ Bossy Nghĩa Là Gì


*
md:top-<50px> md:w-auto w-<180px>"/>
*

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tp Hồ Chí Minh.

Thông tin tòa soạn : 028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357