Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 5: Hàm số giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 63: Tính những giá trị tương ứng của m lúc V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 5 trang 63: Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t lúc v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị khớp ứng của hai đại lượng x và y được mang đến trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Lời giải:

Nhận xét: với mỗi quý giá của x ta luôn khẳng định được có một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 5 hàm số

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Vì chưng đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y= 5x – 1. Lập bảng giá trị tương xứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng những giá trị tương ứng của chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) vày mọi cực hiếm của x ta luôn xác minh được chỉ một giá trị khớp ứng của y phải đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) vì chưng mọi cực hiếm của x ta luôn xác minh được có một giá trị tương xứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với đa số x thì y luôn luôn nhận một cực hiếm là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt nạm x bởi vì -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào cách làm

*
ta được những giá trị tương xứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Top 19 Nước Vôi Trong Kí Hiệu Hóa Học, Calci Hydroxide, TìM HiểU NhữNg Thông Tin Về Ca(Oh)2

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta tất cả y= f(x) = x2 – 2

Do kia f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác định nào sau đó là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác định là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác minh là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số
*

Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau