KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAYLỚP 9 - NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài 1 (6,0 điểm)

Tính giao động (kết quả có tác dụng tròn cho chữ số thập phân lắp thêm 9)

*

Bài 2 (4,0 điểm)

Từ 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8:


a) Lập số thoải mái và tự nhiên N nhỏ nhất gồm 8 chữ số khác biệt chia hết mang lại 1111;

b) Lập số tự nhiên và thoải mái M lớn số 1 có 8 chữ số không giống nhau chia hết cho 1111;

c) Lập được từng nào số tự nhiên có 8 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 1111?

Bài 3 (5,0 điểm)

Cho hàng số an như sau: a1 = 3; an = an-1 + 3n2 + 5 với n ∈ N với n > 1.

Bạn đang xem: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9

a) Tính a5; a6; a7; a8

b) Lập quá trình bấm phím liên tiếp tính an (ghi rõ sử dụng loại laptop nào?)

c) Tính a2012; a2013.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho hai số x; y 0 ≠ thỏa mãn:

*

Tính gần giá chuẩn trị của biểu thức:

*


Bài 5 (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC nước ngoài tiếp đường tròn trọng tâm O bán kính r = 2,1043 cm. Đường tròn (O; r) xúc tiếp với BC trên D. Biết BD = 4,2742 cm, DC = 6,5342 cm.

a) Tính gần đúng số đo góc A của tam giác ABC;

b) Tính sát đúng diện tích s tam giác ABC.

Bài 6 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A, trực tâm H nằm trong tam giác. Biết HA = 3,094cm, HB = 6,630cm. Tính độ dài mặt đường cao AD của tam giác ABC.

Bài 7 (3,0 điểm)

Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Bài 1: (5,0 điểm)

a) Tính quý giá của biểu thức (kết quả mang 6 chữ số thập phân)

*

b) tìm kiếm số dư khi phân chia (19122012 x 1220132014) đến 10000

c) tìm số dư khi chia (20122013 + 318126) + mang đến (1 + 2012 + 20122 + ... + 20122012)

Bài 2: (5,0 điểm)

a) Tìm những chữ số a, b, c, d làm thế nào để cho

*


b) Tìm những chữ số x, y, z nhằm

*
chia hết đến 5, 7 và 9

Bài 3: (5,0 điểm)

Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Biết P(-2) = 73; P(-1) = -25; P(0) = 1; P(1) = 25; P(2) = 377.

a) Tìm những hệ số a; b; c; d; e của nhiều thức P(x)

b) Tính giá bán trị đúng đắn của P(1,2); P(19); P(95); P(112)

Bài 4: (5,0 điểm)

Cho dãy số

*
(n nằm trong R; n ≥ 1)

a) Tính 5 giá trị thứ nhất của hàng Un.

b) CMR: Un+2 = 14Un+1– 29Un

c) Viết các bước bấm phím tính Un+2 theo Un+1 cùng Un (n =1, 2,3…). (Nêu rõ loại laptop sử dụng).

Bài 5: (4,0 điểm)

Cho ∆ ABC gồm BC = 20,12cm; góc A = 56018’, góc C = 80026’.

a) Tính khoảng độ dài mặt đường cao BH.

b) Tính sát đúng diện tích tam giác ABC.

Bài 6: (4,0 điểm)

Cho mặt đường tròn (O) nửa đường kính R = 12,19cm. Nhị dây AB và CD tuy vậy song với nhau tất cả độ nhiều năm lần lượt là 20,12cm cùng 19,12cm. Tính ngay sát đúng khoảng cách giữa nhị dây AB cùng CD.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh 7 Lần 3 Năm Học 2019, Đề Thi Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 7

Bài 7: (2,0 điểm)

Biết mặt đường thẳng (d) trải qua hai điểm A(1; 2), B(-3; 5), tính gần đúng khoảng cách từ điểm

*
đến đường thẳng (d). (Kết quả làm tròn 6 chữ số thập phân).