Tùy vào từng bài cụ thể, hoàn toàn có thể vẽ các véctơ năng lượng điện áp tiếp liền nhau dựa theo thứ tự của từng mạch năng lượng điện hoặc vẽ bình thường gốc. Mong muốn có mối tương tác của đại lượng nên tìm với đại lượng đã cho, hay được sử dụng một số contact sau:

- trường hợp là tam giác thường:

Định lí hàm số cosin: (a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.c mosA)Định lí hàm số sin: (fracamathop m sinA olimits = fracbmathop m sinB olimits = fraccmathop m sinC olimits )


Bạn đang xem: Giản đồ vecto

*

- giả dụ là tam giác vuông:

Định lí hàm sin, cos, tan, cotgĐịnh lí pitago: (BC^2 = AB^2 + AC^2)(frac1h_a^2 = frac1AC^2 + frac1AB^2)(AH^2 = HC.HB)(AC^2 = CH.CB)(AC.AB = AH.CB)

3. VÍ DỤ

Ví dụ: đến mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C, điện trở có mức giá trị R. Hai đầu A, B bảo trì một năng lượng điện áp (u = 100sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V). Cường độ chiếc điện chạy vào mạch có giá trị hiệu dụng là 0,5A. Biết điên áp giữa hai điểm A, M sớm pha hơn chiếc điện một góc (fracpi 6ra md) . Điện áp giữa hai điểm M, B lờ lững pha hơn điện áp giữa 2 đầu AB một góc (fracpi 6ra md).


*

a. Kiếm tìm R, ZC?

b. Viết biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch?

c. Viết biểu thức năng lượng điện áp AM?

Lời giải:

Chọn trục chiếc điện làm trục pha

Theo bài ra uAM sớm trộn (fracpi 6)so cùng với cường độ loại điện, uMB đủng đỉnh pha hơn uAB một góc (fracpi 6), mà lại uMB lại chậm pha đối với i một góc (fracpi 2)nên uAB chậm pha (fracpi 3)so với dòng điện

=> Ta gồm giản thứ véctơ:
Xem thêm: Con Rắn Tiếng Anh Là Gì - Con Rắn In English Translation

*

Từ giản trang bị véctơ, ta có:

(U_AM = U_AB. an fracpi 6 = frac100sqrt 3 V)

(U_MB = U_C = U_AB.cos fracpi 6 = 100.fracsqrt 3 2 = 50sqrt 3 V)

(U_R = U_AM.cos fracpi 6 = 50V)

a. Ta có: (R = fracU_RI = frac500,5 = 100Omega )

(Z_C = fracU_CI = frac50sqrt 3 0,5 = 100sqrt 3 )

b. (I_0 = 0,5sqrt 2 A)

Độ lệch sóng của u đối với i: (varphi = varphi _u - varphi _i = - fracpi 3 o varphi _i = varphi _u + fracpi 3 = fracpi 3)

=> Biểu thức của i: (i = 0,5sqrt 2 mcosleft( 100pi t + fracpi 3 ight)A)

c. (U_0 mAM = U_ mAMsqrt 2 = 100sqrt frac23 V)

Độ lệch sóng của uAM đối với i : (varphi _AM - varphi _i = fracpi 6 o varphi _AM = fracpi 6 + varphi _i = fracpi 6 + fracpi 3 = fracpi 2)

=> Biểu thức của uAM: (u_AM = 100sqrt frac23 mcosleft( 100pi t + fracpi 2 ight)V)