Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 102, 103 Hình bình hành cụ thể giúp học sinh dễ dãi xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 4.

Bạn đang xem: Giới thiệu hình bình hành


Giải Toán 4 Hình bình hành

Bài 1 trang 102 Toán 4: trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ?

*

Lời giải

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không tuy vậy song).

Bài 2 trang 102 Toán 4: cho thấy thêm trong hình tứ giác ABCD:

AB và DC là hai cạnh dối điện.

AD với BC là nhì cạnh đối diện.

*

Hình tứ giác ABCD với hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào bao gồm cặp cạnh đối diện tuy vậy song và đều bằng nhau ?

Lời giải

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

Bài 3 trang 103 Toán 4: Vẽ thêm nhì đoạn thẳng để được một hình bình hành.

*

Lời giải

*

Bài giảng Toán 4 Hình bình hành

Luyện tập chung

Ki-lô-mét vuông

Luyện tập

Diện tích hình bình hành

Luyện tập

----------------------------------------------------------------------------------

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:

Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Diện tích hình bình hành bởi độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Ví dụ:Cho hình bình hành ABCD:

*

Trong hình bình hành đã đến có:

-AB cùng CD là hai cạnh đối diện; AD với BC là nhì cạnh đối diện.

-Cạnh AB song song với cạnh CD.

-Cạnh AD tuy nhiên song cùng với cạnh CB.

-AB = CD; AD = CB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: nhận thấy một tứ giác có là hình bình hành tốt không

Phương pháp:Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

Ví dụ:Trong những hình sau, hình nào là hình bình hành?

*

Lời giải:

Hình 1: bao gồm hai cặp cạnh đối song song và cân nhau nên hình 1 là hình bình hành.

Hình 2: bao gồm một cặp cạnh đối không tuy nhiên song và không cân nhau nên hình 2 ko là hình bình hành.

Hình 3: có hai cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau nên hình 3 là hình bình hành.

Dạng 2: Tính diện tích s hình bình hành phụ thuộc vào các yếu ớt tố mang đến trước

Phương pháp:

Diện tích hình bình hành bằng độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo )

Ví dụ:Tính diện tích s của hình bình hành sau:

*

Lời giải:

Hình bình hành đã cho có chiều cao bằng 6cm, độ dài đáy bằng 8cm.

Diện tích của hình bình hành đã mang đến là:

Đáp số: .

Dạng 3: Toán có lời văn

Phương pháp:

Bước 1: Đọc và tò mò đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải.

Bước 3: trình bày bài giải và kiểm tra kết quả vừa kiếm tìm được.

Ví dụ:Một khu đất nền hình bình hành gồm độ lâu năm đáy bằng 6dm, chiều cao bằng 30cm. Hỏi diện tích s mảnh khu đất đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Đổi 6dm = 60cm.

Diện tích mảnh đất là:

Đáp số: .

Dạng 4: Biết diện tích s của hình bình hành cùng độ nhiều năm cạnh lòng hoặc chiều cao, tính độ lâu năm cạnh còn lại

Phương pháp:Muốn tính độ nhiều năm cạnh chưa biết, ta lấy diện tích hình bình hành phân chia cho cạnh sẽ biết.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Đi Bộ Ngao Du, Soạn Văn 8 Vnen Bài 26: Đi Bộ Ngao Du

Ví dụ:Một miếng bìa hình bình hành có diện tích s bằng . Biết độ cao của mảnh bìa hình bình hành bằng . Hỏi độ nhiều năm đáy của mảnh bìa bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Độ lâu năm đáy của mảnh bìa là:

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm.

---------------------------------------------------------------------------------