Tính chất cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox va Oz thì $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$


Bạn đang xem: Góc cùng phụ là gì

*

Ngược lại, nếu $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Lưu ý: a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên: Nếu $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}\ne \widehat{xOz}$thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz. b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì: $ \displaystyle \widehat{xOy}+\widehat{yOz}+\widehat{tOz}=\widehat{xOt}$
*

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung. Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng 90° Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180° Lưu ý: a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180° b) Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.

*
Reply
*
9
*
0
*
Chia sẻ
*

Một bến xe có 40 ô tô sau đó có 1/8 số ô tô rời bến xe hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô

Một bến ô tô có 40 ô tô, sau đó có18số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?Tóm tắt ...


*Xem thêm: Cách Lấy Google Sheet Id - (Công Cụ Bảng Tính Miễn Phí Trực Tuyến)

Dây trục câu Đài là gì

Kỹ thuật câu tay kiểu Đài Loan là cách câu tay hoàn toàn mới điển hình trong Cách câu chì treo (hay Cách câu chì lơ lửng), du nhập từ Đài Loan vào Trung Quốc ...


Quản lý giám đốc là gì