Tính chất cộng số đo góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox va Oz thì $ displaystyle widehatxOy+widehatyOz=widehatxOz$


Bạn đang xem: Góc cùng phụ là gì

*

Ngược lại, trường hợp $ displaystyle widehatxOy+widehatyOz=widehatxOz$thì tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox và Oz. Lưu giữ ý: a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với đặc thù trên: trường hợp $ displaystyle widehatxOy+widehatyOz e widehatxOz$thì tia Oy không nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oz. B) cùng liên tiếp. Trường hợp tia Oy nằm giữa hai tia Ox cùng Ot; tia Oz nằm trong lòng hai tia Oy với Ot thì: $ displaystyle widehatxOy+widehatyOz+widehattOz=widehatxOt$
*

2. Nhì góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

hai góc kề nhau là hai góc tất cả một cạnh chung và nhị cạnh còn sót lại nằm trên nhì nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung. Nhì góc phụ nhau là nhì góc có tông số đo bởi 90° nhị góc bù nhau là nhì góc gồm tổng số đo bởi 180° lưu ý: a) nhị góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Nhị góc kề bù bao gồm tổng số đo bởi 180° b) nhị góc thuộc phụ (hoặc thuộc bù) với 1 góc máy 3 thì bởi nhau.

*
Reply
*
9
*
0
*
phân chia sẻ
*

Một bến xe bao gồm 40 ô tô sau đó có 1/8 số xe hơi rời bến xe pháo hỏi sinh sống bến xe còn lại bao nhiêu ô tô

Một bến xe hơi có 40 ô tô, kế tiếp có18số ô tô rời bến xe. Hỏi sống bến xe sót lại bao nhiêu ô tô?Tóm tắt ...


*Xem thêm: Cách Lấy Google Sheet Id - (Công Cụ Bảng Tính Miễn Phí Trực Tuyến)

Dây trục câu Đài là gì

Kỹ thuật câu tay hình dáng Đài Loan là biện pháp câu tay hoàn toàn mới nổi bật trong cách câu chì treo (hay giải pháp câu chì lơ lửng), gia nhập từ Đài Loan vào trung quốc ...


Quản lý giám đốc là gì