Thực tế gồm nhiều hình thức nhập khẩu khác nhau. Bao gồm: Phương thức nhập vào trực tiếp; cách tiến hành nhập khẩu ủy thác và cách tiến hành nhập khẩu lếu hợp. Vậy nhập khẩu ủy thác là gì?, chế độ hóa đơn, hội chứng từ ra sao?, phương pháp hạch toán kế toán như thế nào? tại mặt giao ủy thác và mặt nhận ủy thác. Mời các bạn theo dõi bài bác hướng dẫn sau của kế toán Hà Nội.

Bạn đang xem: Hạch toán ký quỹ mở lc theo thông tư 200

Phương thức kinh doanh nhập khẩu ủy thác: Là hình thức hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu chưa có đủ đk để nhà nước cấp phép cho nhập khẩu trực tiếp, chẳng hạn như doanh nghiệp chưa thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng hay chưa có đủ khả năng đàm phán, ký phối hợp đồng ngoại. Khi đó những doanh nghiệp này bắt buộc ủy thác hoạt động nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp (doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu). Công ty nhận ủy thác nhập khẩu sau khi kết thúc các quá trình được ủy thác sẽ được hưởng hoả hồng ủy thác theo tỷ lệ quy định tính trên quý giá lô hàng cùng mức độ ủy thác. Trong dục tình này, công ty lớn giao ủy thác là bên áp dụng dịch vụ, còn công ty nhận ủy thác là bên hỗ trợ dịch vụ ủy thác cho mặt ủy thác.

 I. KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ NHẬN ỦY THÁC NHẬP KHẨU

­ Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu cho bên nhận uỷ thác trên đại lý hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu triển khai dịch vụ dìm uỷ thác nhập khẩu, chịu trách nhiệm kê khai cùng nộp các loại thuế của sản phẩm nhập khẩu và lưu giữ các chứng từ tương quan đến lô mặt hàng nhập khẩu như: phù hợp đồng uỷ thác nhập khẩu, phù hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ký với quốc tế (Contract), Hoá đơn thương mại dịch vụ (Commercial Invoice) vì người bán (nước ngoài) xuất, Phiếu đóng góp gói hàng hóa (Packing List) bởi vì người phân phối (nước ngoài) xuất, Vận đơn (Bill of Lading) do mặt vận đưa ( tàu hải dương hoặc trang bị bay) cấp, Tờ khai thương chính (Customs Declaration), biên lai nộp thuế ( nếu có), …Bên dấn ủy thác được xác định là người đại diện cho mặt giao ủy thác nộp những nghĩa vụ cùng với NSNN ( fan nộp thuế hộ cho bên giao ủy thác), nghĩa vụ nộp thuế là của bên giao ủy thác. Trường phù hợp này, mặt nhận ủy thác chỉ đề đạt số tiền thuế sẽ nộp vào NSNN là khoản bỏ ra hộ, trả hộ cho mặt giao ủy thác.

– khi bàn giao hàng cho mặt giao ủy thác, bên nhận uỷ thác nhập khẩu bắt buộc chuyển cho bên giao ủy thác những chứng từ liên quan của lô sản phẩm nhập khẩu và lập Hoá đơn GTGT trong số ấy ghi rõ tổng giá thanh toán giao dịch phải thu ở mặt uỷ thác, bao gồm giá tải (theo Hoá đối kháng thương mại), số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá bán trị ngày càng tăng của mặt hàng nhập khẩu (theo thông tin thuế của phòng ban Hải quan). Hoá đối chọi này làm các đại lý tính thuế đầu vào của mặt giao uỷ thác.

– khi bàn giao hàng cho mặt giao ủy thác, không tính hóa đối kháng trả hàng, bên nhận ủy thác còn phải tạo lập hóa đơn hoa hồng ủy thác. Vào hóa đối kháng hoa hồng ủy thác, bên nhận ủy thác được hưởng hoa hồng tính theo phần trăm quy định trên trị giá chỉ lô hàng nhập khẩu và mức độ ủy thác.

 Trình tự hạch toán:

a) Khi nhận tiền do đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu chuyển cho để mở L/C:

– trường hợp nhận bằng tiền Việt Nam, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 338 – buộc phải trả không giống (3388) (chi tiết mặt giao ủy thác).

– nếu nhận bởi ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (1112, 1122) ( theo tỷ giá ăn năn đoái thực tiễn tại thời gian nhận tiền)

Có TK 338 – nên trả không giống (3388) (chi tiết mặt giao ủy thác) (theo tỷ giá ăn năn đoái thực tế tại thời điểm nhận tiền).

b) Khi chuyển khoản để ký quỹ mở LC (nếu giao dịch bằng thư tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 244 – ráng cố, ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá hối hận đoái thực tiễn tại thời gian chuyển tiền) (TT 200)

Nợ TK 1386 – vắt cố, rứa chấp, ký kết quỹ, cam kết cược (theo tỷ giá ăn năn đoái thực tế tại thời khắc chuyển tiền) (TT 133)

Có những TK 111(1112), 112 (1122) ( theo tỷ giá ghi sổ)

Nợ TK 635: lỗ tỷ giá bán ( hoặc gồm TK 515: lãi tỷ giá).

c) Khi dấn hàng nhập khẩu:

Khi nhập khẩu thứ tư, thiết bị, sản phẩm & hàng hóa cho mặt giao ủy thác, kế toán tài chính theo dõi hàng dìm ủy thác nhập khẩu trên khối hệ thống quản trị của mình và thuyết minh trên report tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng người dùng thanh toán…, ko ghi nhận quý giá hàng dấn ủy thác nhập vào trên Bảng bằng vận kế toán.

*

d) lúc xuất trả sản phẩm nhập khẩu cho mặt giao ủy thác:

Khi xuất trả sản phẩm cho mặt giao ủy thác kế toán tài chính cũng theo dõi mặt hàng xuất trên khối hệ thống quản trị của bản thân mình và thuyết minh trên report tài chủ yếu về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng người dùng thanh toán…, ko ghi nhận cực hiếm hàng thừa nhận ủy thác nhập khẩu trên Bảng bằng phẳng kế toán.

Mời chúng ta xem phương pháp viết hóa solo xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, tại đây

đ) Kế toán các nghiệp vụ giao dịch ủy thác nhập khẩu:

– Khi chuyển khoản ký quỹ mở L/C trả cho tất cả những người bán ở quốc tế như một trong những phần của khoản thanh toán giao dịch hàng nhập vào ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – phải thu không giống (1388) (chi tiết bên giao ủy thác) (nếu bên giao ủy thác không ứng tiền mua sắm và chọn lựa nhập khẩu – theo tỷ giá bán thực tế)

Nợ TK 338 – yêu cầu trả, buộc phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác) (trừ vào số tiền đã nhận được của bên giao ủy thác – theo tỷ lúc dấn tiền)

Có TK 244 – cầm cố, ký quỹ, cam kết cược (theo tỷ giá chỉ lúc ký kết quỹ) (TT 200)

Có TK 1386 – núm cố, chũm chấp, cam kết quỹ, cam kết cược (theo tỷ giá bán lúc ký quỹ) (TT 133).

Nợ TK 635: lỗ tỷ giá chỉ (hoặc bao gồm TK 515: lãi tỷ giá).

– lúc thanh toán cho người bán ở quốc tế về số tiền đề xuất trả mang đến hàng nhập khẩu ủy thác sau khoản thời gian trừ đi số tiền đã ký quỹ, ghi:

Nợ TK 138 – nên thu khác (1388) (chi tiết mặt giao ủy thác) (nếu mặt giao ủy thác chưa ứng tiền mua sắm nhập khẩu – tỷ giá chỉ thực tế)

Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác) (trừ vào số tiền đã nhận được của bên giao ủy thác – tỷ giá chỉ lúc dấn tiền)

Có TK 112 (1122), ,…(theo tỷ giá chỉ ghi sổ) (số tiền phải thanh toán giao dịch thêm xung quanh tiền đã ký kết quỹ)

Nợ TK 635: lỗ tỷ giá (hoặc có TK 515: lãi tỷ giá).

– Thuế nhập khẩu, thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB đề xuất nộp hộ cho mặt uỷ thác nhập khẩu: khi nộp tiền vào NSNN, ghi:

Nợ TK 1388 – yêu cầu thu khác (chi tiết mặt giao ủy thác) (phải thu lại số tiền đang nộp hộ)

Nợ TK 3388 – phải trả khác (chi tiết bên giao ủy thác) (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

e) Đối với tầm giá uỷ thác nhập khẩu với thuế GTGT tính trên giá tiền uỷ thác nhập khẩu, địa thế căn cứ vào Hoá đối kháng GTGT và những chứng trường đoản cú liên quan, kế toán phản ánh lợi nhuận phí uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ những TK 131, 111, 112,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (5113)

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp.

g) các khoản bỏ ra hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu liên quan đến chuyển động nhận uỷ thác nhập khẩu (phí ngân hàng, tổn phí giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi, bỏ ra bốc xếp, chuyển vận hàng…), căn cứ các chứng tự liên quan, ghi:

Nợ TK 1388 – nên thu khác (chi tiết mặt giao ủy thác)

Có TK 111, 112,…

h) Bù trừ các khoản nên thu và buộc phải trả khác khi ngừng giao dịch, ghi:

Nợ TK 338 – cần trả không giống (3388) (chi tiết bên giao ủy thác)

Có TK 138 – đề nghị thu khác (1388) (chi tiết bên giao ủy thác).

II. KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ GIAO ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Đơn vị giao ủy thác là đơn vị mong muốn nhập khẩu sản phẩm hóa, cơ mà không có tác dụng thực hiện nhưng ủy thác cho đơn vị khác nhập hộ. Khi giao quyền nhập khẩu cho đơn vị chức năng nhận ủy thác, đơn vị giao ủy thác phải chuyển khoản để mở L/C; cùng tiền để trả những khoản túi tiền khác về thuế, phí, lệ phí, …Nhưng các nghĩa vụ đối với NSNN về các khoản thuế cần nộp của sản phẩm nhập khẩu được khẳng định là của bên giao ủy thác. Mặt khác bên giao ủy thác đề nghị trả cho mặt nhận ủy thác huê hồng ủy thác.

Trình từ bỏ hạch toán:

a) lúc trả trước một lượng tiền ủy thác mua sắm chọn lựa theo phù hợp đồng ủy thác nhập vào cho đơn vị nhận ủy thác nhập vào mở L/C, … căn cứ vào bệnh từ liên quan, ghi

Nợ TK 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán (chi tiết đến từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có những TK 111, 112, …

Nợ TK 635: lỗ tỷ giá bán (hoặc bao gồm TK 515: lãi tỷ giá) (nếu có).

b) Khi nhận hàng uỷ thác nhập vào do mặt nhận uỷ thác giao trả, kế toán triển khai như so với hàng nhập khẩu thông thường:

– phản chiếu trị giá bán hàng nhập khẩu:

Nợ các TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… (trị giá bán hàng nhập vào theo tỷ giá thực tiễn )

Có TK 331 – đề nghị trả người buôn bán (đơn vị dấn uỷ thác) (tiền buộc phải trả cho mặt nhận ủy thác)

– Khi nhận ra thông báo về nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế BVMT từ bên nhận ủy thác, mặt giao ủy thác ghi nhận số thuế nhập khẩu cần nộp, ghi:

Nợ những TK 151, 152,153, 156, 211, 611,…

Có TK 333 ( 3332) – Thuế tiêu thụ quánh biệt

Có TK 333 ( 3333) – Thuế xuất, nhập vào (chi ngày tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3338 (33381) – Thuế bảo đảm môi trường.

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, mặt giao ủy thác ghi thừa nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp:

+ ví như thuế GTGT đầu vào của mặt hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp (33312).

+ nếu thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm nhập khẩu không được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151, 152,153, 156, 211, 611,…

Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp (33312).

– Khi nhận ra chứng từ bỏ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, mặt giao ủy thác đề đạt giảm nhiệm vụ với NSNN về các khoản thuế nên nộp của mặt hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 333 ( 33312, 3332, 3333, 33381): Ghi giảm nhiệm vụ phải nộp NSNN

Có các TK 111, 112 ( nếu như trả tiền ngay cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 3388 – cần trả, buộc phải nộp khác (đơn vị dấn uỷ thác) (nếu chưa thanh toán giao dịch ngay tiền thuế của hàng nhập khẩu cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 1388 – phải thu không giống (đơn vị nhận uỷ thác) ( ghi sút số tiền sẽ ứng cho bên nhận ủy thác nhằm nộp các khoản thuế của mặt hàng nhập khẩu).

c) lúc trả chi phí cho đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập khẩu về số tiền sản phẩm nhập khẩu và các ngân sách chi tiêu liên quan tiền trực tiếp nối hàng nhập khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – nên trả cho người bán (chi tiết đến từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có các TK 111, 112, …

d) giá tiền ủy thác nhập khẩu cần trả đơn vị chức năng nhận ủy thác được xem vào quý hiếm hàng nhập khẩu:

+ trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… (giá phí chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – yêu cầu trả cho những người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác).

Xem thêm: Số Điện Thoại Của Mèo Simmy Là Gì, Số Diện Thoại Của Mèo Simmy Là Gì

+ ví như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… ( giá bán phí bao gồm thuế GTGT)

Có TK 331 – bắt buộc trả cho người bán (chi tiết đến từng đơn vị chức năng nhận ủy thác).

đ) Khi giao dịch thanh toán bù trừ cho mặt nhận ủy thác:

Nợ TK 331 – nên trả cho những người bán (chi tiết đến từng bên nhận ủy thác): Ghi sút số tiền hàng và những khoản bên nhận ủy thác sẽ trả hộ)

Nợ TK 3388 – đề xuất trả, đề xuất nộp không giống (chi tiết mang đến từng bên nhận ủy thác): Ghi giảm số tiền phí, thuế, lệ phí mặt nhận ủy thác đã bỏ ra hộ)

Có TK 1388 – cần thu khác (chi tiết mang lại từng bên nhận ủy thác): Ghi bớt số tiền sẽ ứng trước