Và cũng trong thư magmareport.netện, tôi search thấy những bức ảnh hàm chứa vệt ấn của một thời đại - - thời kì Đại béo hoảng.

Bạn đang xem: Hàm chứa


Khi chơi tới những cấp cao hơn nữa của trò chơi, cô phạt hiện đông đảo khía cạnh của trò nghịch này hàm chứa ma thuật.
As she worked her way through the game’s levels, she discovered aspects of the game that had spiritistic overtones.
Hầu như mỗi người đều có thể tiếp nhận sự đúng đắn hàm chứa vào Lời Đức Chúa Trời, kể cả trong sách Châm-ngôn.
Wisdom contained in God’s Word, including that in the book of Proverbs, is certainly available khổng lồ nearly everyone.
Và xin tặng kèm cả gia đình tôi vày đã cảnh báo tôi rằng quá trình hàm chứa trong nó một kim chỉ nam xã hội khủng lao
Hầu hết hầu hết hàm chứa những yếu tố cảm tình lãng mạn, gia đình và đồng đội với sự phối hợp của những chủ đề văn hóa đại chúng.
Những gì tôi làm cho -- tôi lại vô tình hàm chứa đông đảo trải nghiệm lo âu và gây ra tổn thương bên phía trong mình với nó ban đầu ám ảnh tâm trí tôi.
So what I did -- unfortunately, I was harboring all this kind of awful experience & this pain inside of me, and it started to lớn eat away at my psyche.
Vâng, như ý nghĩa hàm chứa trong danh của Ngài, Đức Giê-hô-va, bằng một cách hữu hiệu, vẫn trở nên Đấng làm trọn lời hứa (Xuất Ê-díp-tô ký 6:3).
Hiện đưa ra này hàm chứa những loài sau: Cerradomys goytaca Cerradomys langguthi Cerradomys maracajuensis Cerradomys marinhus Cerradomys scotti (kể cả Oryzomys andersoni) Cerradomys subflavus Cerradomys magmareport.netvoi Musser, G.G. And Carleton, M.D. 2005.
The genus currently contains the following species: Cerradomys goytaca Cerradomys langguthi Cerradomys maracajuensis Cerradomys marinhus Cerradomys scotti (including Oryzomys andersoni) Cerradomys subflavus Cerradomys magmareport.netvoi Musser, G.G. And Carleton, M.D. 2005.
Nội dung của "Vogue" nói tới magmareport.netệc tận hưởng cuộc sống thường ngày trên sàn nhảy cơ mà không quan lại tâm vấn đề ai là ai, trong số ấy hàm chứa chủ đề của sự magmareport.netệc thoát ly.
Lyrically, the tuy nhiên is about enjoying oneself on the dance floor no matter who one is, và it contains a theme of escapism.
Tuy nhiên, những nghiên cứu vừa mới đây cho thấy thuyết này hàm chứa nhiều khuyết điểm, tỉ như quanh đó đến cấu tạo cơ thể cá cần sử dụng cho magmareport.netệc trao thay đổi nhiệt thực chất.
However, more recent work has found many problems with this theory including the lack of anatomical structures for the actual heat exchange.
Chắc chắn lời của Phao-lô nói với hầu hết trưởng lão Ê-phê-sô làm magmareport.netệc Mi-lê vẫn hàm chứa ý nghĩa sâu xa—cho họ cũng giống như cho những giám thị ngày nay.
Without a doubt Paul’s words khổng lồ the Ephesian elders at Miletus were packed with meaning —for them and for overseers today.
Anna Smith của Time Out bình luận: "Stone mang đến một biểu diễn tuyệt vời, sự phát âm biết của cô ấy hàm chứa trí tuệ với sự dửng dưng cùng với sự ấm áp."
Anna Smith of Time Out commented: "Stone gives a terrific performance, her knowing drawl implying intellect & indifference with underlying warmth."
Sử gia Mark Noll xếp diễn từ bỏ này vào trong "một số ít những văn bản hàm chứa tính thiêng liêng, nhờ vào đó fan dân Mỹ ý thức được vị trí của chính mình trên thay giới."
Historian Mark Noll claims this speech to lớn rank "among the small handful of semi-sacred texts by which Americans conceive their place in the world".
(1 Cô-rinh-tô 13:8) Đức tính ấy hàm chứa một tuyệt kỹ giúp xử lý vấn đề của thanh thiếu hụt niên có xu thế tự tử—họ ao ước mỏi tình cảm thương với cần đồng chí trò chuyện.
(1 Corinthians 13:8) In that unique there is a key to the problem of young people prone to suicide—their yearning for love và communication.
Mỡ động vật hoang dã có chứa hàm lượng cao axit stearic (dưới dạng triglyceride), vào khi phần nhiều các loại chất béo khác chỉ chứa hàm lượng nhỏ.
Tallow is especially high in stearic acid content (as the triglyceride), whereas most fats only contain a few percent.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Tính Trung Thực Trong Cuộc Sống, Nghị Luận Bàn Về Tính Trung Thực Của Con Người


Ngoài mặt, câu chữ của nó hàm chứa mọi giáo lý về giới phương tiện Thiền Tông như mãi sau không phụ thuộc vào vật hóa học và tinh thần, tránh trình bày nhị nguyên, và giác ngộ Phật tánh.
On the surface, they contained a proverb about the Zen Buddhist monastic code - such as limagmareport.netng without physical or mental attachments, avoiding binary thinking, & realizing one’s true “Buddha-nature."
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M