Trong bài bác này, bạn sẽ cũng Lập Trình ko Khó đi tìm kiếm hiểu với sử dụng những hàm gồm sẵn trong thư viện math.h – tủ sách toán học của ngôn từ C/C++. Thông qua việc sử dụng các hàm này đang cho chúng ta 1 cái nhìn nhất định về hàm trong ngôn ngữ lập trình, có tác dụng tiền đề để chúng ta tìm hiểu kiến thức và kỹ năng hàm trong ngữ điệu C. Nội dung bài viết này sẽ trình bày các hàm hay được áp dụng trong thư viện math.h và các tài liệu cần thiết để các bạn có thể tra cứu khi cần.

Bạn đang xem: Hàm logarit trong c


Video phía dẫn áp dụng thư viện math.h

Video sau đây sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng các hàm thông dụng trong tủ sách math.h cùng với mỗi hàm, sẽ có những ví dụ tương xứng để bạn hiểu và vậy được cách sử dụng.

Các hàm trong tủ sách math.h

Sau đây là cú pháp và ví dụ của những hàm phổ cập trong tủ sách toán học tập math.h, bạn nên lấy các ví dụ này để chạy thử. Hãy thử chuyển đổi code tương tự như các tham số trong hàm để hiểu rõ hơn về hàm nhé.

Hàm lượng giác: sin, cos, tan, …

Dưới đó là cú pháp của hàm sin, các hàm khác bao gồm cú pháp và cách áp dụng tương tự.


Các hàm trên trả về sin của một góc x, trong số ấy x được xem bằng radian. Thông số hàm sin nhận vào có thể là các kiểu dữ liệu số. Giá trị trả về là số thực kiểu float hoặc double.

Ví dụ 1 chương trình tính sin:


Các hàm vị giác còn lại, nếu bạn muốn xem cụ thể vui lòng tham khảo mục tài liệu số (1) nghỉ ngơi cuối bài viết này.

Hàm exp() – Tính ex

Cú pháp:


Lưu ý: bạn có thể truyền số nguyên vào hàm nhé.

Hàm abs() với fabs() – tra cứu trị giỏi đối

Hàm abs() thương được dùng để tìm trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên, còn hàm fabs() nhằm tìm trị hoàn hảo của số thực.

Xem thêm: Mục Đích Và Vai Trò Của Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp

Lưu ý: Hai hàm này có sự khác biệt một chút vào C++, tuy nhiên chúng ta đang học C yêu cầu mình không nói tới.

Ví dụ:


*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những tín đồ học lập trình. đến đi kiến thức mình tất cả là biện pháp học tập tác dụng nhất